UU Biodiversiteitsraad

In April gaat de Perikles Adviesgroep 2022|2023 van start. De opdrachtgever is dit jaar de biodiversiteitsraad van de Universiteit Utrecht. Tijdens het traject zullen studenten training krijgen van docenten en trainers van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

Wat doet de Biodiversiteitsraad?

Kruidenrijke bermen , natuurvriendelijke oevers, soortenrijke akkers  en een fruitboomgaard in een autoluw, energieopwekkend gebied met de Botanische Tuinen als groen hart. Een landschap waar het groen met elkaar en de natuurlijke gebieden rondom verbonden is. Het zou zomaar een voorstelling kunnen zijn van het Utrecht Science Park (USP) in 2035.

De Universiteit Utrecht streeft naar meer biodiversiteit op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Deze ambitie wordt o.a. genoemd in het Strategisch Plan .  De komende beleidsperiode wordt biodiversiteit versterkt en herstelt en wordt duurzaam gebruik van biodiversiteit bevordert door deze drie pijlers van de raad:

  • Eigen gebied gericht en  effectief vergroenen
  • De ecologische voetafdruk van de universiteitsraad Utrecht verkleinen
  • Impact vergroten

Wat vraag de Biodiversiteitsraad aan de Perikles Advies Groep?

Als biodiversiteitsraad willen zij een Theory of Change (TOC) opstellen om toe te werken naar het herstellen en versterken van de biodiversiteit en het vergroten van de betrokkenheid van diverse stakeholders bij deze problematiek. Om bij een TOC te komen hebben ze dus de hulp nodig van de PAG.