Gemeente Den Haag – Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten

In januari gaat de Perikles Advies Groep van start. Na vorig jaar een succesvolle opdracht bij ABN AMRO te hebben uitgevoerd, richten wij ons dit keer op een hele andere kant van onze studie. De gemeente Den Haag heeft ons verzocht om vanuit de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) te kijken naar de uitdaging van communicatie met laaggeletterde.


Wat is de Perikles adviesgroep?
De Perikles Adviesgroep is een werkgroep bestaande uit vier tot zes studenten die samen gedurende tien weken werken aan een adviesopdracht van een organisatie. In deze tien weken krijgen zij ondersteuning van docenten van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap, een professionele consultant en de organisatie zelf.

Het idee achter het concept is om studenten een authentieke (leer)ervaring te bieden binnen de advieskunde. Daarnaast kunnen zij, als student van de beste opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap van Nederland, bruikbare adviezen geven aan (maatschappelijke) organisaties.


Het vraagstuk van SZW
In het sociaal domein hebben we steeds meer te maken met Haagse burgers met complexe of meervoudige problemen. Kwetsbare burgers zonder werk, met financiële zorgen of schulden, die inkomensondersteuning nodig hebben en/of (intensieve) begeleiding naar en rondom werk. Voor deze groep is heldere communicatie van heel groot belang.

Onderzoek wijst uit dat het percentage laaggeletterden in Den Haag 23 % (landelijk 12%, bron: https://geletterdheidinzicht.nl/). Er is een relatie tussen laaggeletterdheid en financiële zelfredzaamheid (bron: https://www.lezenenschrijven.nl/factsheet-laaggeletterdheid-en-geld). Voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen, is een voorwaarde om een stabiele financiële situatie te krijgen en te houden. Mensen die moeite hebben met lezen of rekenen zijn oververtegenwoordigd onder mensen die zich aanmelden bij schuldhulpverlening (Madern, Jungmann, & Van Geuns, 2016).

De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) heeft geen beleid over het taalniveau dat wordt gehanteerd in de communicatie. In de praktijk communiceert SZW grotendeels op B1 niveau of hoger. Een niveau dat voor een heel groot deel van de doelgroep te hoog is. Dit wordt niet altijd onderkend door de uitvoering. Zij vinden hun communicatie veelal helder, grotendeels omdat ze het zelf goed snappen. Als voorbeeld een opmerking uit de uitvoering: ‘En zullen we alsjeblieft ophouden met het spreken over schulden in plaats van vorderingen’.

Het team Burgercommunicatie adviseert de uitvoering over de communicatie naar de burgers. Het team heeft alle kennis in huis om te kunnen adviseren over het juiste taalniveau. Maar zij lopen tegen heel veel weerstand aan. Die kunnen zij met z’n vieren (3,4 fte) niet makkelijk ombuigen.


Wat vraagt SZW aan de Perikles Advies Groep?
Onze vraag valt in twee delen uiteen:

– Kunnen jullie, op basis van onderzoek, een onderbouwing van het gewenste taalniveau voor de doelgroep van SZW leveren?

– Op basis van deze onderbouwing moet een beweging in gang worden gezet om het juiste taalniveau ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Kunnen jullie ons adviseren hoe we dat het beste kunnen doen?

 

Praktische info
Lijkt het vraagstuk je interessant? Stuur dan een mail naar extern@svperikles.nl om je aan te melden. Ook als je twijfelt stuur gerust een mail voor meer informatie. Aanmelden kan tot en met 18 december

Het traject gaat in januari van start en duurt ongeveer 8 weken.

Gedurende dit traject wordt zal je ook meerdere trainingen krijgen om een volwaardig advies uit te kunnen brengen.

Het meedoen aan de Perikles Advies Groep wordt gezien als een extra-curriculaire honoursactiviteit.

De Perikles Advies Groep is voor tweedejaars en hoger.