Het aanbod

Perikles biedt een breed scala aan carrièregerichte activiteiten, waarbij zowel de publieke als de private sector goed vertegenwoordigd zijn. De Coördinator Extern en de CarrièreCommissie werken jaarlijks hard en spreken veel bedrijven om dit aanbod mogelijk te maken.

Het carrièregerichte aanbod van Perikles is op te delen in een oriënterende fase en een fase die meer gericht is op harde recruitment. In de eerste twee periodes zijn studenten met name op zoek naar een stage en zijn zij zich meer aan het oriënteren dan al werkelijk op zoek naar een werkgever. Hier speelt Perikles op in door in de eerste twee perioden activiteiten als masterclasses en de carrièremarkt te organiseren.

In de derde en vierde periode begint de tijd, met name voor masterstudenten, te dringen. Hier speelt Perikles op in door dan meer in te zetten op recruitment en het matchen van organisatie en student. In deze perioden worden de Recruise en Tafelen voor de Toekomst georganiseerd.

Ook voor studenten uit het eerste en tweede jaar is er bij Perikles voldoende de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en oriënteren. Voorbeelden van activiteiten die Perikles voor de lagere leerjaren organiseert zijn: de carrièremarkt en Haagse USBO-dag.

Het carrièregerichte aanbod kan uiteraard altijd aangescherpt worden. Ook leggen wij graag contact met nieuwe organisaties. Dus: heb jij een idee over hoe we ons aanbod nog beter af kunnen stemmen op de behoeften van onze studenten? Stuur een mail naar extern@svperikles.nl