USBO – Interculturele Communicatie – Helene

Hallo Periklessers,


Mijn naam is Helene en ik heb het keuzevak Interculturele Communicatie (ICC) gevolgd in
het 2e blok van Bachelor 2. Het vak sluit niet heel erg aan bij andere USBO vakken, maar dat
is juist de reden dat ik ervoor heb gekozen om dit vak te volgen. Ik wilde even helemaal wat
anders doen en me meer oriënteren in de hoek van culturele antropologie.


Per week zijn er twee werkcolleges die je volgt. Tijdens de lessen wordt ingezoomd op de
begrippen taal, cultuur & communicatie. Daarnaast wordt ingegaan op het belang van ICC.
Door globalisering komen we namelijk steeds meer in aanraking met verschillende culturen.
Andere onderwerpen die naar voren kwamen waren bijvoorbeeld: stereotypering,
wereldbeelden en non-verbale communicatie. Verder probeer je door verschillende theorieën
gedrag van bepaalde culturen en de manier waarop zij met elkaar communiceren te begrijpen.
Zo is het in Japan bijvoorbeeld heel normaal om lange stiltes te laten vallen in een gesprek,
maar wij als Nederlanders worden daar al snel ongemakkelijk van. Elke week was er ook een
groepje studenten die een gedeelte van de literatuur van die week moest presenteren. Dit was
niet voor een cijfer, maar gewoon om actief met de stof bezig te zijn.


De toetsing van het vak bestaat uit twee verschillende onderdelen: een tentamen en een
casestudy. De weken na de kerstvakantie voer je samen met een groepje een onderzoek uit op
het gebied van interculturele communicatie. Je had veel vrijheid in het kiezen van een
onderwerp, zolang je de link met ICC kon maken. Zo heb ik samen met mijn groep
onderzoek gedaan naar interculturele communicatie van diplomaten in crisissituaties. Dit was
erg leuk om te doen. Bovendien vond ik het leerzaam, omdat je in je groep ook samenwerkt
met studenten naast USBO en daarnaast hebben wij voor onze casestudy interviews
afgenomen met diplomaten. Het vak wordt afgesloten met een symposium waar elk groepje
de belangrijkste bevindingen van de casestudy presenteert.


Ik heb ICC echt als een leuk vak ervaren. Ook vond ik het vak niet heel moeilijk en was het
prima te combineren met CAPI. De lessen waren interactief met voorbeelden uit de praktijk
en de docent is heel enthousiast over het vakgebied. Daarnaast vond ik het ook leuk om meer
te weten komen over normen en waarden van andere culturen.


Al met al kijk ik met een tevreden gevoel terug op ICC. Ik raad aan dit vak te kiezen als je
eens wat anders wilt volgen dan de standaard USBO vakken en je je wat breder wilt
oriënteren.


Mocht je nog vragen hebben, app of mail me gerust. F.h.koster@students.uu.nl of
06-10230456


Groetjes,
Helene