Public Cinema – van output naar impact

In het tweede traject van de Perikles Adviesgroep in collegejaar 2017|2018 hebben vier studenten gewerkt aan een advies voor Public Cinema. De opdracht luidde:

Hoe kan Public Cinema voor opdrachtgeversvisueel partner’ zijn, en maximale maatschappelijke waarde creëren?

Maatschappelijke impact is een breed begrip en is lastig te meten. Public Cinema is een bedrijf dat bestaat om maatschappelijke impact te creëren, maar wordt vaak pas laat in een proces van de opdrachtgever betrokken, waardoor de impact kleiner is dan gewenst. De Perikles Adviesgroep heeft onderzoek gedaan naar hoe het komt dat Public Cinema pas laat in een proces betrokken wordt, wat zij eraan kunnen doen om eerder in een proces betrokken te raken en hoe zij zich dus meer kunnen profileren als ‘visueel partner’.

Alex Rijnders, Jeroen van Velzen, Bram van Ommen , Cato Gehrels en Marleen Hoogendijk

Bekijk hier het rapport:

Adviesrapport Perikles Adviesgroep ‘Van output naar impact’