USBO – Global Civil Society – Luke Klein

Lieve Periklessers,

Mijn naam is Luke Klein en ik heb het vak Global Civil Society gevolgd.

Doordat mijn uitwisseling naar het buitenland door de coronacrisis onverhoopt geen doorgang meer kon vinden, was het noodzaak om te kijken naar andere manieren om mijn profileringsruimte te vullen. Nadat een B&O-huisgenoot mij op dit vak wees en zijn ervaringen deelde, heb ik eerst zorgvuldig de cursus beschrijving op Osiris gelezen. Toen ik las dat de focus van het vak lag op civil society organisaties in een globale context, besloot ik al vrij snel om dit keuzevak te kiezen.

Het vak bestond uit twee werkgroepen die elk twee uur duurden, waarvan een fysiek werd gegeven op USBO. Deze werkgroepen bestonden voornamelijk uit het bespreken van de literatuur, één boek en artikelen, en om dit te koppelen aan voorbeelden van real-life civil society organisaties. De nadruk binnen de werkgroepen lag op het voeren van een actieve discussie met medestudenten. Dit was naar mijn idee altijd het geval, zeker wanneer de eerste ongemakkelijkheden van het Engels spreken overwonnen zijn. Vanwege de voertaal waren er ook internationale studenten die het vak volgden, wat naar mijn idee echt heeft bijdragen aan het bijdragen van het globale aspect in Global Civil Society.
In een van deze twee werkgroepen kwam ook elke week een gastspreker van verschillende organisaties vertellen over hun werkzaamheden. Zo kwamen er onder anderen een lid van Extinction Rebellion, de oud-directeur van Amnesty International en een medewerker van Vandebron spreken. De verscheidenheid aan gastsprekers en de mogelijkheid om vragen te stellen droegen bij aan het concreet kunnen maken van de literatuur, wat een grote toevoegde waarde was aan het vak.

De toetsing van het vak bestaat uit een tentamen in het midden van de periode en een paper over een civil society organisatie naar aan het einde van de periode. Tot slot geef je samen met medestudenten ook nog een vergelijkende presentatie over jullie gekozen organisaties.

Ik zou dit vak aanraden wanneer graag wil leren over civil society organisaties in de context van een globaliserende wereld. Het vak komt het sterkst tot haar recht in de actieve discussies over de literatuur en de inzichten die de verschillende gastsprekers kunnen verschaffen. Mocht je nog vragen hebben over het vak, kan je altijd contact met mij op nemen!