Stage KNVB – Claire van Dijk

Beste lezer,

Wekenlang twijfelde ik of een stage de juiste stap zou zijn voor mij. Nu, aan het einde van mijn stage, kan ik zeggen dat ik deze ervaring niet had willen missen.

Als stagiair Internationale Relaties bij het team Corporate Affairs van de KNVB ben ik betrokken geweest bij verschillende projecten, waarbij BNG2027 en de politieke update de rode draad vormden. BNG2027 is ons streven om samen met België en Duitsland het WK voor vrouwen te organiseren. De politieke update, een tweewekelijks nieuwsbulletin, wordt vanuit onze afdeling gedeeld zowel intern als met stakeholders, zoals voetbalclubs. Mijn verantwoordelijkheid lag voornamelijk bij het internationale aspect van deze update, wat een voortdurende monitoring van wereldwijd (politiek)voetbal nieuws vereiste.

Naast deze vaste projecten bracht elke week nieuwe uitdagingen en activiteiten met zich mee. Zo stond het voetbaldebat in de aanloop naar de verkiezingen van november 2023 centraal, waar politici hun visie deelden op – je raadt het al – voetbalgerelateerde onderwerpen. Ook heb ik meegewerkt aan een evenement van ‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’, een project gericht op de aanpak van racisme en discriminatie in het voetbal.

Onverwachte gebeurtenissen, zoals de shirtjesveiling voor arbeidsmigranten in Qatar of de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de Super League, vroegen regelmatig om mijn flexibiliteit. Iedere week was daardoor uniek en ook behoorlijk onvoorspelbaar.

Dat vond ik dan ook het meest fascinerende en waardevolle aan mijn stage; het ervaren van de dynamiek van alles wat er gebeurt, juist wanneer onverwachte gebeurtenissen en uitdagingen zich voordeden. Als USBO’ers hebben we al vaak genoeg artikelen gelezen over organisaties, maar een stage brengt de stof echt tot leven; het biedt praktijkervaring en een realistische kijk op de dagelijkse gang van zaken binnen een organisatie.

Tijdens mijn stage kreeg ik ook de kans om verschillende activiteiten bij te wonen, van wedstrijden van de nationale elftallen tot een paar dagen overleg over de lobbystrategie voor BNG met Belgische en Duitse collega’s bij de Duitse Voetbalbond in Frankfurt. Maar ook de KNVB-kerstborrel of de kwartaalsessie waren leerzaam en uitstekende gelegenheden om te netwerken en collega’s beter te leren kennen. Openheid en actieve betrokkenheid tillen, naar mijn mening, de stage echt naar een hoger niveau.

Al deze werkzaamheden en activiteiten boden niet alleen professionele groei, maar ik ontdekte ook veel over mijzelf, zoals waar mijn sterke en zwakke punten liggen in een professionele setting. Bovendien heb ik nu een realistisch beeld van het werkleven in de sportsector, wat mij in staat stelt te bepalen of een vaste baan in dit veld voor de toekomst aansluit bij mijn interesses en ambities.

Hoewel de 09.00-17.00 dagen behoorlijk intensief waren voor iemand die dat niet gewend is, hebben al die uren wel bijgedragen aan waardevolle en vooral ook leuke momenten en groei. Als ik van tevoren had geweten dat een stage zoveel te bieden had, had ik niet zo lang getwijfeld.

Mocht je meer willen weten over mijn stage bij de KNVB of over een stage in het algemeen, spreek mij gerust aan in de wandelgangen of stuur een mailtje naar: c.a.s.vandijk@students.uu.nl.

Veel succes met het invullen van je keuzeruimte!

Claire