USBO – Sport en samenleving – Roan Geurts

Hoi allemaal! 

In het tweede blok van BA2 volg ik naast het verplichte vak CAPI (Comparative Analysis of Political Institutions) het keuzevak Sport & Samenleving. Ik heb lang getwijfeld welk keuzevak ik wilde gaan doen, en of dit er überhaupt eentje aan de USBO zou zijn. De eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen dat deze twijfel te wijten is aan het feit dat ik laat ben begonnen me erin te verdiepen, dus een eerste tip van mij zou zeker zijn om daar op tijd mee te beginnen: er is genoeg informatie (waaronder deze blogs) te vinden, dus neem er even een moment voor en heb het er vooral ook met anderen over. Ik heb het zelf met mijn tutor over het kiezen van een keuzevak gehad, en gaandeweg dat gesprek kwamen we er achter dat Sport & Samenleving voor mij de beste keuze was.

Het vak is opgebouwd uit meerdere thema’s, denk onder andere aan corruptie, doping en maatschappelijke en commerciële waarde van sport. Elke week hebben we een college van een docent wiens expertise het thema van de betreffende week is, en daarnaast hebben we nog een werkgroep. Dit gaat zo door tot we alle zes de thema’s behandeld hebben, om vervolgens af te sluiten met een tentamen waarvoor ik zojuist een mooi cijfer heb gehaald. Als dit tentamen achter de rug is, is het tijd om je met je groepje volop op het doen van een kwalitatief onderzoek te storten. Ik, en mijn groepje gelukkig ook, vond het erg interessant dat het Nederlandse topvoetbal steeds meer als een soort middel wordt gezien om maatschappelijke waarde te creëren en doen daar daarom nu onderzoek naar. We onderzoeken hoe betaald voetbalorganisaties samenwerken met gemeente met betrekking tot maatschappelijke waarde creatie, en komen daardoor ook veelvuldig in contact met mensen die voor deze ‘BVO’s’ werken, of voor de gemeente. Dat vind ik dan ook erg leuk aan dit vak: we bespreken veel wetenschappelijke literatuur, en passen dit direct in de praktijk toe. Zowel tijdens de colleges als in de werkgroepen en tijdens het doen van onderzoek.

Vind je het leuk om met sport bezig te zijn en vooral om dit eens met een wetenschappelijke bril op te bekijken, dan kan ik je het keuzevak Sport & Samenleving voor de volle honderd procent aanraden. Mocht je meer willen weten over dit vak, neem gerust contact met mij op!

Groetjes,

Roan Geurts