USBO- Sport en Samenleving – Simon

Hallo! ik ben Simon en heb het keuzevak ‘Sport en Samenleving’ gevolgd in de tweede periode van het tweede jaar aan de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O).

Keuzes maken heb ik altijd al moeilijk gevonden. Dit was ook zo bij de vraag welke keuzevak ik zou willen volgen. Om het mezelf makkelijk te maken heb ik mij beperkt tot de keuzevakken die worden aangeboden op USBO. Dit zorgt er ook voor dat de tijden van de hoor- en werkcolleges niet overlappen met het andere vak dat tijdens periode 2 verplicht is voor tweedejaars B&O-studenten, Comparative Analysis of Political Institutions.

De opbouw van de cursus is in te delen in twee delen. Het eerste deel bestaat uit elke week twee hoorcolleges. De voorbereiding voor de hoorcolleges bestaat vooral uit het lezen van diverse artikelen en hoofdstukken uit het boek ‘Sports in Society: Issues and Controversies’. Alle hoorcolleges hebben een eigen thema. Ieder thema wordt gegeven door een docent die een ‘expert’ is op het desbetreffende onderwerp. In elk hoorcollege heb je dus een andere docent die les geeft. Het tweede deel van de cursus is gericht op het maken van je onderzoek. In het paper heb je veel vrijheid om te schrijven over onderwerpen die jij interessant vindt.

De thema’s die tijdens dit vak aan bod komen zijn onderwerpen zoals doping, (trans)gender in de sport, commerciële waarde van sport, seksueel overschrijdend gedrag en corruptie. Tijdens de colleges wordt de theorie uitgelegd en moet je vaak in groepjes deze theorie toepassen op verschillende casussen.

De toetsmomenten voor dit vak zijn een tentamen en het schrijven/presenteren van een onderzoek. Ik vond dit vak super interessant, maar wel verrassend intensief. Vooral het eerste deel van de cursus vraagt redelijk veel voorbereidingswerk. Daarom het advies om niet achter te lopen! De literatuur is wel erg actueel en uiteenlopend, wat het vak erg interessant maakt. Al met al wel een aanrader!

Mocht je meer willen weten over dit keuzevak? Mail naar onderwijs@svperikles.nl en wij helpen je verder!