Minor Global Affairs – Thom Vlaar

Lieve Periklessers,

 

Ik heb de halfjaar durende minor ‘Global Affairs’ gevolgd aan de Universiteit Leiden te Den Haag. Het heeft even geduurd totdat ik een interessante minor had gevonden die enkel in het eerste semester plaatsvond, maar het is uiteindelijk dus gelukt. Ik zal uitleggen wat de minor inhoudt, waarom het een goede aanvulling is op de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap en wat ik ervan vond.

Tijdens de minor volg je 6 vakken van 5 ECTS elk. Het eerste blok volg je Gateway to Global Affairs, Power Instruments en War, Media and Globalisation. Tijdens het tweede blok heb je de keuze uit 5 vakken: The European Union as an external power, Geo-Economics, Terrorism and Counterterrorism: Comparing Theory and Practice, Humanitarian Intervention and Peacebuilding en Governing a Global World. 

Het vak Gateway to Global Affairs is het vak om de basis van internationale betrekkingen te leren. Het vak werd gegeven door Professor Bert Koenders en verschillende gastsprekers kwamen langs om over hun vakgebied te praten zoals Professor Jaap de Hoop-Scheffer over de NAVO en Renee Jones-Bos over Rusland. Het is een mix van theorie en praktijk vanwege de vele anekdotes die alle sprekers vertellen. Al met al is het fijn om een vak te hebben die de basis legt voor de rest van de minor aangaande internationale betrekeningen.

Het vak Power Instruments gaat over de verschillende instrumenten die staten hebben om relaties met andere staten vorm te geven. Daarnaast worden de belangrijkste theorieën besproken die academici gebruiken om de internationale arena te begrijpen. Het vak werd gegeven door Professor Rob de Wijk.

Het vak War, Media and Globalisation werd gegeven door de enige niet Professor, dhr. Aernout van Lynden. Als voormalig oorlogscorrespondent nam hij ons mee langs verschillende conflicten zoals de burgeroorlogen in Joegoslavië en Libanon, en de oorlogen in Irak en Afghanistan. Dit vak was anders dan de bovenstaande vakken aangezien het vooral ging over de rol van de media in deze conflicten.

Ik heb gekozen om in het tweede blok de vakken the European Union as External Power, Terrorism and Counterterrorism: Comparing Theory and Practice en Humanitarian Intervention and Peacebuilding te volgen. 

Het eerste vak gaat over de rol van de EU in de internationale arena. Dan kun je denken aan de ‘’capability-expectations gap’’ of de manier waarop de EU wereldwijd standaarden kan beïnvloeden. Het vak werd gegeven door Professor Antoaneta Dimitrova. Ik vond dit het meest interessante vak vanwege mijn affiniteit met de EU. Het heeft ook een hele andere insteek dan het USBO vak European Governance vanwege het perspectief. Dit vak gaat, zoals eerder gezegd, over de rol van de EU in de internationale arena terwijl European Governance over de EU als geheel gaat.

Het tweede vak gaat over terrorisme en terrorismebestrijding. Hierin worden de kernassumpties van zowel terrorisme als terrorismebestrijding besproken, en wordt gekeken naar de impact die terrorisme heeft op samenlevingen. Het vak werd gegeven door Professor Edwin Bakker en Dr. Jeanine de Roy van Zuijdewijn. 

Het laatste vak, Humanitarian Intervention and Peacebuilding gaat in op humanitaire interventies vanuit de VN. Waarom worden deze als legitiem beschouwd, wat zijn de tekortkomingen en hoe effectief zijn deze interventies eigenlijk, dit komt allemaal aan bod. Ook wordt gekeken naar een aantal casussen zoals Kosovo en Libië. Het vak werd gegeven door Professor Frans Osinga en Professor Theo Brinkel. 

 

De minor was hybride, je kon de hoorcolleges dus zowel online als op locatie volgen. Tijdens de minor zijn er geen werkgroepen dus je moet veel zelfstandig studeren. Circa 150 studenten hebben dezelfde minor gevolgd. Het was een mix van buitenlandse en Nederlandse studenten met verschillende achtergronden van meerdere universiteiten. 

Deze minor is een voortreffelijk aanvulling op het vakkenpakket van B&O aangezien het over de internationale actoren die veelal weinig tot niet besproken worden. Dus deze minor zorgt ervoor dat je naast kennis over overheden en actoren in de binnenlandse bestuurlijke arena ook over kennis over overheden en actoren in de internationale arena beschikt. De minor biedt jou de mogelijkheid om een keuze te maken waar jij je in wilt verdiepen. 

 

Ik vond het een zeer interessant minor en ben tevreden met mijn keuze om mijn keuzeruimte in te vullen. Alle vakken had minder interessante aspecten, maar het was over het algemeen erg interessant. Ik raad de minor aan voor iedereen die in de toekomst wellicht iets wilt gaan doen in het veld van internationale betrekkingen. Als je nog vragen hebt, kun je een mail sturen naar onderwijs@svperikles.nl, dan brengt de coördinator onderwijs ons in contact.

Thom