Minor Managing Digital Innovation – Mik Collet

Ha Periklessers,

In het eerste semester van het jaar 2020-2021 heb ik de minor Managing Digital Innovation aan de Vrije Universiteit Amsterdam gevolgd. Oorspronkelijk zou ik meegaan op het Research Project naar Zuid-Korea, waar ik onderzoek zou gaan doen naar publieke innovaties. Ondanks dat de reis wegens Covid-19 niet door kon gaan, ontdekte ik in de voorbereiding van het onderzoek wel dat de koppeling tussen B&O en digitale innovaties mij bijzonder interesseert.

Ik besloot daarom dat ik mijn alternatief wel in dezelfde richting wilde zoeken wat betreft het onderwerp. Daarnaast wilde ik graag binnen het eerste semester 30 ECTS behalen, zodat ik in 3 jaar mijn bachelor kon afronden. Bij de Universiteit Utrecht bleek het eigenlijk niet mogelijk een minor te vinden die aan deze twee wensen voldeed. Daarom besloot ik buiten de UU te zoeken en kwam ik al snel bij de VU uit. Verrassend genoeg kon ik daar, in tegenstelling tot de UU, meerdere minoren vinden die aan mijn wensen voldeden. Mochten jullie dus interesse hebben in innovatie en technologie, dan zou ik zeker even een kijkje nemen bij het minorenaanbod van de VU.  Zelf koos ik voor de minor Managing Digital Innovation, omdat hier zowel innovaties als de private sector sterk in naar voren kwamen. Deze twee onderwerpen worden naar mijn smaak wat onderbelicht binnen het reguliere curriculum van B&O, wat het juist een interessante focus voor een minor maakt.

In tegenstelling tot het bijna geheel Nederlandstalige B&O is het minorprogramma Managing Digital Innovation volledig in het Engels. In de eerste weken was dit wel even schakelen, maar je raakt er als student verassend snel aan gewend. Naast de andere taal was het ook verfrissend om aan een nieuwe universiteit te kunnen studeren. Je leert nieuwe mensen kennen en maakt kennis met andere manieren van onderwijs geven.

Wegens Covid-19 was het gehele programma van mijn minor digitaal. Het is natuurlijk jammer dat ik geen fysiek onderwijs heb kunnen volgen, maar de VU deed er alles aan om het digitale onderwijs zo goed mogelijk in te richten. Persoonlijk contact met docenten was direct en waar nodig werd altijd extra uitleg gegeven. Ik verwacht dat dit alleen maar versterkt terug zal komen zodra ook het onderwijs aan de VU weer fysiek plaats zal kunnen vinden.

Al met al raad ik iedereen aan zich ook eens op een minor te oriënteren, naast keuzevakken of een stage. Het is interessant om je met een vooraf samengesteld vakkenpakket te kunnen focussen op een specifiek gebied dat niet direct in de B&O bachelor terugkomt.