Minor Well-being by design: behavioral foundations and public policy – Janneke Jansink

Lieve Periklessers,

Afgelopen halfjaar heb ik met veel plezier de minor ‘Well-being by design: behavioral foundations and public policy’ gevolgd. Ja, dat is een hele mond vol. Ik zal daarom even uitleggen wat de minor inhoudt en hoe het mij is bevallen.

De minor well-being by design is een interdisciplinaire minor over het toepassen van psychologische inzichten bij het maken van publiek beleid. De minor is dan ook een samenwerking tussen B&O, psychologie en interdisciplinaire sociale wetenschappen (ISW). Ik miste zelf een stukje psychologie en gedragswetenschappen binnen B&O, dus voor mij was het erg leuk om vakken te volgen bij psychologie en dit te combineren met mijn kennis over publiek beleid.

De minor bestaat uit vier vakken. Het eerste vak ‘Government and Behavior’ volg je bij B&O. Dit vak gaat over hoe overheden gedragsinzichten kunnen gebruiken om burgers en daarmee de maatschappij te sturen tot bepaald gewenst gedrag. Dit gaat verder dan alleen nudging. Zo wordt ook ingegaan op hoe effectief de gedragsbenadering is, of burgers het accepteren en of het ethisch verantwoord is. Ik vond dit het meest interessante vak van de minor, omdat hierbij psychologische inzichten (microniveau) werden gebruikt om te komen tot uitkomsten in de gehele samenleving (macroniveau). Het tweede vak ‘Health in Society’ volg je bij ISW. Dit vak gaat over gezondheid in de maatschappij en dan vooral hoe gezondheid en welzijn ongelijk verdeeld zijn over de wereld, zowel tussen als binnen landen. Er lag ook nadruk op hoe publiek beleid kan worden ingericht om deze ongelijkheden tegen te gaan. De focus op structurele, sociale, economische en culturele ongelijkheden vond ik erg interessant. Bij dit vak miste ik echter de interactie en discussies met medestudenten. Dit kwam waarschijnlijk doordat veel studenten het vak volgden en het volledig online was.

De laatste twee vakken volg je allebei bij psychologie. Het vak ‘Self-regulation’ ging over zelfregulerende processen zoals motivatie, het stellen en behalen van doelen, emoties, gewoontes. Dit vak was dus vooral gefocust op het microniveau. Hierbij heb ik veel inzicht gekregen in hoe het gedrag van mensen tot stand komt en welke invloed je daar zelf op kan hebben. Het vak ‘Science of Happiness’ ging over factoren die zorgen voor geluk bij een individu, maar er werd ook gekeken naar hoe het komt dat bepaalde maatschappijen gelukkiger zijn dan andere en wat we kunnen doen om geluk te stimuleren. In dit vak was er veel ruimte voor discussie en debat, bijvoorbeeld over de vraag; maakt geld gelukkig? Deze vakken vond ik erg interessant omdat het de mogelijkheid bood om volledig in te zoomen op psychologische inzichten.

Ik hoop dat ik een goed beeld heb kunnen geven van de minor, als je nog vragen

hebt kan je me altijd een berichtje sturen. Succes met het invullen van de keuzeruimte!