Onderzoeksstage UU

De Universiteit Utrecht stelt studiebeurzen beschikbaar voor internationale studenten. Het belangrijkste doel hiervan is om goede en gemotiveerde studenten aan onze universiteit te laten studeren die zelf niet de financiële middelen daarvoor hebben. Wereldwijd hebben bijna alle universiteiten beurzenprogramma’s, maar met uiteenlopende doelstellingen en opzet. Om meer onderzoeksmatig (research-informed) inzicht te krijgen in de doelstellingen, implementatie en effectiviteit van deze beurzenprogramma’s zijn wij op zoek naar een student Bestuurs- en Organisatiewetenschap voor een 3-maands onderzoeksstage in het eerste semester van 2022-2023. De onderzoeksstage bestaat uit een literatuurstudie, aangevuld met praktijkonderzoek naar onze eigen UU studiebeurzen.

De resultaten van jouw onderzoek zullen meegenomen worden in een pilot project rondom UU studiebeurzen voor internationale studenten.

Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met de UU Scholarship Officer,  Tim Jenner via T.A.Jenner@uu.nl

Utrecht University provides scholarships for international students. The main goal is to allow talented and motivated students who do not have the financial means themselves, to study at our university. Almost all universities worldwide have scholarship programs, but with different objectives and design. To gain more research-informed insight into the objectives, implementation and effectiveness of these scholarship programs, we are looking for an Administrative and Organizational Science student for a 3-month research internship in the first semester of 2022-2023. The research internship will consist of a literature review, supplemented by field research on our own UU scholarships.

The results of your research will be used within a UU pilot project regarding scholarships for talented international students.

If you are interested, please contact the UU Scholarship Officer, Tim Jenner at T.A.Jenner@uu.nl