Internship: Activating and External Communication

The Project Aan de Slag working group (a collaboration between the various shelters for undocumented people in Utrecht, including Villa Vrede) is looking for an intern.

Description

Since 2018, the goal of the PAS-project is to give undocumented people in Utrecht the opportunity to develop themselves, through courses, voluntary work and other work experiences in and around the city. This allows them to acquire future-proof skills – skills that they can use anywhere in the world, regardless of their situation. Given the political climate, this valuable project unfortunately appears to be in jeopardy for the years to come.

Therefore, the working group seeks to create an extensive insight into its PAS project, and give undocumented people the opportunity to speak out. That is why we need you!

Tasks and responsibilities

 1. You provide insight into the importance of courses, activities and voluntary work for undocumented people. You do this by interviewing people about (and/or recording) their activities, in relation to their future (dreams) as well. We use these reports for our online communication channels, reports and newsletters.
 • You actively scout places in the city where our photo exhibition “Undocumented but not Unseen” (consisting of 10 portrait photos and personal stories) can be exhibited. You help with the set-up and dismantling of the exhibition.
 • You explore possibilities for setting up a guest lecture project. You do this by contacting various (primary) schools and by thinking of structure/content of such a project.

Requirements

 • HBO or academic background.
 • Educational background in journalism, social work or anthropology.
 • You are proactive, you do not shy away from approaching others.
 • Available 8 – 16 hours a week, for at least four months.

For any inquiries, please feel free to reach out to Leonie van Bruggen at leonie.van.bruggen@villavrede.nl.

Stagiair(e) gezocht Activering en Externe Communicatie

De werkgroep Project Aan de Slag (een samenwerking tussen de verschillende opvangen voor ongedocumenteerde mensen in Utrecht, waaronder Villa Vrede) is op zoek naar versterking.

Omschrijving

Sinds 2018 stelt de PAS werkgroep zich als doel ongedocumenteerde mensen in Utrecht de kans te geven zich te ontwikkelen middels cursussen, vrijwilligerswerk en werkervaringsplekken in en om de stad. Op deze manier kunnen zij toekomstvrije vaardigheden op doen – vaardigheden die ze overal ter wereld, ongeacht hun situatie, kunnen gebruiken. Helaas lijkt dit waardevolle project, gezien het benauwende politieke klimaat, op losse schroeven te staan.

Het komende jaar wil de werkgroep daarom een volledig beeld creëren van het PAS-project en ongedocumenteerde mensen een stem geven. Daar hebben we jou voor nodig.

Taken en verantwoordelijkheden

 1. Je geeft inzicht in het belang van cursussen, dagbesteding en vrijwilligerswerk voor ongedocumenteerde mensen, o.a. ook met het oog op hun toekomst. Je doet dit door verschillende mensen te interviewen over (en/of vast te leggen op) hun dagbestedingsplek. De rapportages gebruiken we voor onze online communicatie kanalen, rapportages en nieuwsbrieven.
 • Je gaat actief op zoek naar plekken in de stad waar onze foto-expositie “Ongedocumenteerd maar niet Ongezien” (bestaande uit 10 portretfoto’s en persoonlijke verhalen) tentoongesteld kan worden. Je helpt mee met de op- en afbouw van de expositie.
 • Je verkent mogelijkheden om een gastcollege-project op te zetten. Je doet dit door contact te leggen met verschillende (basis)scholen en helpt mee met het uitdenken van een structuur/lespakket.

Vereisten

 • Minimaal HBO denkniveau
 • Achtergrond in journalistiek, social work of antropologie.
 • Je bent proactief, vindt het niet spannend om op mensen af te stappen.
 • 8 – 16 uur in de week beschikbaar, voor minstens vier maanden.

Voor vragen kun je contact opnemen met Leonie van Bruggen via leonie.van.bruggen@villavrede.nl.