Beste Periklessers,

Alhoewel we het nieuwe jaar al hebben mogen verwelkomen en de goede voornemens (inmiddels weer) zijn geparkeerd voor januari 2020, zou de nieuwe Werkgroep Maatschappelijk Initiatief van studievereniging Perikles graag nog kort willen terugblikken op de feestdagen. Enkele weken geleden hebben wij mogen mededelen dat de eerste USBO Outreach met een opbrengst van maar liefst €1033,20 een daverend succes was. Met dit geweldige bedrag hebben wij afgewezen vluchtelingen heel blij kunnen maken. Dat deze doelgroep rond de feestdagen een hart onder de riem heel goed kon gebruiken, is een understatement. Dit werd pijnlijk duidelijk toen wij op 21 december de pakketten persoonlijk kwamen overhandigen aan de vluchtelingen. Velen van hen hebben dingen meegemaakt die wij ons in de verste verten niet kunnen voorstellen; sommigen wonen al 15 jaar ontheemd in Nederland. Het verdriet en ongeluk dat van hun gezichten af te lezen was, maakte diepe indruk op ons als studenten. Des te dankbaarder en trotser waren wij dat we de feestvreugde toch een beetje met hen hebben kunnen delen.

De vluchtelingen wonen door heel Utrecht en zijn allen onder de hoede van Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU, http://sndvu.nl/). Deze hulporganisatie biedt hen bed, bad, brood én sociaaljuridische begeleiding. We kijken terug op een bijzondere dag en een fijne samenwerking met SNDVU. Mocht je graag meer willen betekenen voor de vluchtelingen van SNDVU: ze zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Vragen hierover? Je kan ons altijd bereiken! Nogmaals heel veel dank voor jullie bijdrage aan dit bijzondere project!

Warme groet,

de Werkgroep Maatschappelijk Initiatief