Stage Andersson Elffers Felix

AEF zoekt stagiairs!

Problemen oplossen die er toe doen

 

AEF is een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken, zoals betaalbaarheid in de zorg, veiligheid op straat, bezuinigingen bij de over- heid, de behandeling van vreemdelingen en een beter openbaar vervoer in Nederland.

Voor de periode augustus 2018 tot en met februari 2019 zijn wij op zoek naar enthousiaste studenten voor een betaalde stage bij AEF.

Als stagiair draai je mee bij onze projecten, met aansluiting op je achtergrond en interesses. In over- leg is het mogelijk je stage met afstudeeronderzoek te combineren. Wij zoeken studenten met minstens een bachelordiploma, goede studieresultaten en interessante extracurriculaire activiteiten. Je bent energiek en flexibel, en schrikt niet van een uitda- ging.

Bij AEF werken mensen met diverse achtergronden, zoals economen, juristen, psychologen, bestuurs- kundigen, muziekwetenschappers, natuurkundigen en werktuigbouwers. AEF-ers zijn betrokken bij de wereld om zich heen en hebben duidelijk plezier in hun werk.

Als je geïnteresseerd bent, stuur dan voor 10 mei 2018 om 17.00 uur je cv en motivatiebrief naar werving@aef.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jasper Sluijs, 030-2363030 of werving@aef.nl. Kijk ook op www.aef.nl voor meer informatie over ons.

Bij AEF heb ik ondervonden dat mijn technische analyses ook buiten het veld van Lucht- en Ruimtevaarttechniek toegepast kunnen worden. Zo pas ik mijn vaardigheden en kennis toe op een budgetverdeelmodel in de zorg en analyses van aanrijdtij- den in de politiemeldkamer.

Tijdens mijn Master organisatie- wetenschappen had ik de kans om stage te lopen bij AEF. Ik ben betrokken geweest bij een ver- anderproces over professionali- sering in de zorg, en heb over dit onderwerp ook mijn scriptie kunnen schrijven bij AEF.

Binnen mijn master sociaalpoli- tieke geschiedenis zocht ik een stage waar ik academische kennis kon toepassen op rele- vante maatschappelijke vraag- stukken. AEF hee voldaan aan deze wens door een goede bege- leiding, ruimte voor eigen initia- tief en een ontzettend inspire- rende werkomgeving.

Contact:

Maliebaan 16 Postbus 85198 3508 AD Utrecht

werving@aef.nl
T + 31 30 236 30 30

F + 31 30 236 30 70