Commissies, werkgroepen en raden

Werkgroepen

Modulewerkgroepen

Sinds 2013 biedt Perikles aan eerste- en tweedejaars modules aan. Een module is een collegereeks waarin verdiepend of verbredend wordt ingegaan op een bepaald facet van de desbetreffende cursus. Modules worden georganiseerd in nauw contact met USBO door studenten van meerdere jaarlagen; zij weten immers het beste wat ze nog extra zouden willen leren of wat uitdagend kan zijn bij een bepaald vak. Voor de bijeenkomsten benaderen we sprekers vanuit alle hoeken. Dit kunnen docenten zijn van binnen en buiten USBO, maar ook professionals uit het bedrijfsleven. Zo bieden we studenten net dat beetje extra inhoud aan gedurende hun bacheloropleiding. Wanneer een student een module heeft doorlopen of georganiseerd krijgt hij/zij een certificaat. De modulewerkgroepen bestaan uit studenten uit meerdere jaarlagen.

Perikles Adviesgroep

In het verenigingsjaar 2014|2015 is Perikles gestart met een pilot van de Perikles Adviesgroep (PAG). De Perikles Adviesgroep is een werkgroep bestaande uit telkens zes studenten die samen gedurende tien weken werken aan een adviesopdracht van een professionele organisatie. In deze tien weken krijgen zij ondersteuning van docenten van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap, een professionele consultant en een panel van alumni, allen werkzaam in de adviessector.
Het idee achter het concept is om studenten een authentieke (leer)ervaring te bieden binnen de advieskunde. Daarnaast kunnen zij, als student van de beste opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap van Nederland, bruikbare adviezen geven aan (maatschappelijke) organisaties.
Er zijn inmiddels al meerdere adviesprojecten succesvol afgerond. Voor meer informatie en de eindrapporten, zie de speciale pagina over de Perikles Adviesgroep.

Werkgroep Inclusiviteit

In het verenigingsjaar 2022|2023 is de Werkgroep Inclusiviteit opgericht. Deze werkgroep is opgericht om onderwerpen gerelateerd aan inclusiviteit en diversiteit meer bespreekbaar te maken. Je kunt hierbij denken aan thema’s zoals Pride, feminisme en etnische diversiteit, maar ook aan religieuze overtuigingen of aan  fysieke of verstandelijke beperkingen. Ook organiseren we in april een activiteit voor alle leden, waar we op onze eigen wijze meer bewustwording creëren. De werkgroep bestaat dit jaar uit Valentijn Dankers, Shira Huizing, Juliette Ronner, Nikki Kroeze en Ebbe Nillesen. Vanuit het bestuur wordt de werkgroep gecoördineerd door Ruben Traksel.

Werkgroep Maatschappelijk Initiatief

In het verenigingsjaar 2018|2019 is de Werkgroep Maatschappelijk Initiatief (WMI) opgestart. Deze werkgroep zet zich in voor verschillende doelgroepen in en rondom Utrecht. Hier kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ouderen, gehandicapten, kinderen, vluchtelingen of daklozen. Middels enkele activiteiten in het jaar hopen wij Periklessers wat bewuster te maken van hun omgeving en proberen wij als studievereniging ook een steentje bij te dragen aan de maatschappij. De volgende Periklessers zijn dit jaar lid van de WMI: Joyce Goorhuis, Matthias Nagel, Helene Koster, Robin van den Berg en Jasmijn Terporten. De coördinator vanuit het bestuur is Ellis te Riele.