Vereniging

Perikles de studievereniging

In 1999 werden de plannen goedgekeurd voor een nieuwe opleiding aan de Universiteit Utrecht, Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Deze opleiding kwam voort uit een bovenbouwstudie binnen rechtsgeleerdheid, Recht, Bestuur en Management (RBM). Vanaf 2000 veranderde dit. Onder leiding van Mark Bovens en Paul Verweel werd een nieuw instituut, USBO, opgericht. De opleiding B&O verhuisde naar USBO en ook de studievereniging die was opgericht voor studenten RBM verhuisde mee. Perikles werd zo onderdeel van USBO en in de introductieweek van 2000 werd Perikles gelijk omarmd door de eerste lichting B&O studenten.

In het eerste jaar van het ‘nieuwe’ Perikles werd er enthousiast begonnen, maar helaas stierven de plannen vaak in schoonheid en kwam men niet veel verder dan de opstart van de Periflash, de huidige Perceptie. Pas vanaf het studiejaar 2001-2002 ontstonden de echte contouren van de studievereniging Perikles zoals wij die kennen. Er kwam een inschrijving bij de kamer van koophandel en Perikles werd officieel opgericht, met statuten en al! Op 25 februari 2002 werd studievereniging Perikles in het bijzijn van de eerste fanatiekelingen en bestuurders officieel opgericht.

Pas na de officiële oprichting begon alles een beetje te lopen. Er kwamen meer activiteiten, meer contacten met de buitenwereld en er werd gestart met de opzet van een eigen boekverkoop. Het eerste ‘echte’ jaar van Perikles was een jaar van pionieren en uitvinden. Gedurende het verenigingsjaar 2001-2002 werd, na overleg, besloten dat Perikles alleen de studievereniging voor B&O studenten zou worden.

In de periode na 2003 is Perikles in vrij korte tijd uitgegroeid tot een gerespecteerde en gewaardeerde vereniging bij zowel leden, medewerkers als bij andere verenigingen in het Utrechtse en landelijke studentenleven. In 2006-2007 is het eerste lustrum van Perikles gevierd. Binnen het thema ‘Buitengewoon’ werd met grootse inzet van een fanatieke commissie en een groep enthousiaste leden een uiterst geslaagd lustrum neergezet. Na dit eerste lustrum werd hard gewerkt aan de verdere professionalisering van Perikles. Er werd een Raad van Toezicht in het leven geroepen, de vereniging kreeg een heus Comité van Aanbeveling, voor de bestuursselectie werd een Kiescommissie in het leven geroepen en het aantal commissies steeg van 5 naar 12. Nu, ruim 10 jaar na het begin is Perikles uitgegroeid tot een middelgrote vereniging met een van de grootste actieve ledenpercentages van heel Utrecht en met een hele hoge bedieningsgraad (bijna alle studenten B&O zijn lid van Perikles).
In 2011-2012 werd de groei van Perikles groots gevierd tijdens het tweede lustrum van de vereniging. Onder het thema ‘Een wereld van verschil’ organiseerde een lustrumcommissie samen met het 11e bestuur en allerlei commissies een geweldige lustrumperiode.  In 2016-2017 werd het derde lustrum gevierd. Onder het thema ‘Tot grote hoogte’ organiseerde de lustrumcommissie samen met het zestiende bestuur en allerlei commissies een prachtige lustrumperiode. Het jaar werd afgesloten met een lustrumfestival in Fort bij Vechten.

Perikles de staatsman

Om de naamgever van onze vereniging te leren kennen moeten we terug naar het Athene van meer dan 2500 jaar geleden. Perikles was een charismatisch staatsman en veldheer; de ongekroonde leider van Athene gedurende de grootste culturele en politieke bloeitijd die de stad ooit kende. Door zijn persoonlijkheid en zijn optreden werd de vijfde eeuw voor Christus zelfs ‘de eeuw van Perikles’ genoemd. Perikles dankte zijn charisma onder meer aan zijn buitengewone welsprekendheid. “De godin der overreding zat op zijn lippen”, beweerden diverse bekende dichters. Daarnaast is Perikles in de geschiedenis vereeuwigd door het introduceren van het ‘betaald besturen’ (voor de tijd van Perikles was een bestuursfunctie of een andere functie in overheidsdienst altijd een bijbaan), waarmee hij min of meer de uitvinder is geweest van de ambtenarij zoals wij die vandaag de dag kennen. Thucydides, nochtans een van zijn tegenstanders, heeft zijn redenaarstalent vereeuwigd met de beroemde Lijkrede die Perikles uitsprak bij de herdenkingsplechtigheid voor de eerste gesneuvelden in de Peloponnesische Oorlog.
Perikles heeft zich als politicus een democratische visie eigen gemaakt en deze in dienst gesteld van zijn vaderstad Athene, die hierdoor dé antieke democratie bij uitstek werd en de suprematie verkreeg in de Griekse wereld. Na aanvang van de Peloponnesische Oorlog stierf hij.