Vacature: Junior Onderzoeker Datawerkplaats

Deadline reageren: 10 november 2023, startdatum in overleg.

Gezocht
Datawerkplaats, onderdeel van Universiteit Utrecht, zoekt een junior onderzoeker voor 0,2 fte (1 dag in de week). Salaris is conform dat van een student-assistent. De student wordt waarschijnlijk voor ongeveer 12 maanden aangenomen. Vind je het leuk om (toegepast) onderzoek te doen in een overheidsorganisatie? Heb je interesse in de betekenis van digitalisering voor publieke organisaties? Ben jij goed in het schakelen tussen verschillende partijen? Vind je het leuk om de wereld van de academie te verbinden met de praktijk van overheidsorganisaties? Binnen dit project zul je werken aan een onderzoek met vijf overheidsorganisaties en andere onderzoekers van verschillende departementen binnen Universiteit Utrecht. Je hebt regelmatig contact met de andere onderzoekers over de voortgang van het onderzoek, en denkt met elkaar hierover mee.

Andere vereisten voor deze functie zijn:

  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
  • Aantoonbaar goede onderzoeks-, analytische en schrijfvaardigheden;
  • Beschikbaar voor 8 uur in de week
  • Interesse in de impact van technologie op de maatschappij en openbaar bestuur.

De voorkeur gaat uit naar een (research)master student of een BA3 student met de intentie om een (research)master aan de USBO te gaan volgen.

Interesse?
Mail naar e.f.stalenhoef@uu.nl met je CV en motivatie, voor 10 november 2023.

Omschrijving Datawerkplaats
De Datawerkplaats is:

  • Een samenwerking tussen enerzijds lokale en regionale overheden (vijf gemeenten/provincies) en anderzijds de Universiteit Utrecht;
  • Met als doel toegepaste kennis te ontwikkelen over datapraktijken van overheidsorganisaties;
  • Opdat overheden op een effectieve en verantwoorde manier gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van nieuwe technologieën;
  • En ook sturing kunnen geven aan een samenleving waarin deze technologieën een steeds grotere rol spelen.

Inhoud onderzoeksproject
De snelle technologische veranderingen plaatsen lokaal en regionaal bestuur voor grote uitdagingen. Hoe kan de technologie effectief worden ingezet? Welke risico’s spelen daarin een rol? Welke competenties vraagt dit van de organisatie? Hoe kunnen overheden op een verantwoorde manier taken aanbesteden? Het beantwoorden van deze vragen vergt niet alleen een begrip van de technologie maar juist ook van de relatie tussen technologische dynamieken en de kenmerken van de publieke sector. Daarom richt de Datawerkplaats zich op het experimenterend onderzoeken van datapraktijken in lokaal en regionaal bestuur met als doel om keuzes transparanter te maken en in dialoog de benodigde antwoorden te vinden.

Aanpak en output
De activiteiten binnen de onderzoekslijnen leiden tot uitkomsten die direct gekoppeld zijn aan de vragen waar lokale en regionale overheden voor staan. Het doel is om concrete kennisproducten te ontwikkelen die bruikbaar zijn voor lokale en regionale overheden. Voorbeelden van kennisproducten zijn een workshop om goed digitaal bestuur te borgen en een handelingskader voor communicatie met burgers over participatie in dataprojecten. Dit product wordt via co-design met de overheidspartijen ontwikkeld op basis van de ervaringen in het kwalitatief/etnografisch onderzoek.