Studentlid Geschillencommissie UU

De Geschillenadviescommissie (GS) is per september 2021 op zoek naar een nieuw studentlid.

GS geeft adviezen aan het College van Bestuur over bezwaren van studenten over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld decentrale selectie, matching, collegegeld, afstudeersteun etc.
Jaarlijks worden er ongeveer 20 hoorzittingen gehouden. Deze zittingen worden verdeeld onder (drie) studentleden.

In de praktijk betekent het meestal:

Circa 6-8 keer per jaar optreden als lid op een hoorzitting die op dit moment vanwege Corona  plaatsvinden via Teams.

Hoorzittingen zijn altijd op donderdag.

Het aantal te behandelen bezwaren verschilt per zitting.

Deelname vooroverleg, beraadslaging achteraf en afhandeling.

Er zijn twee kamers, één op donderdagmorgen en één op donderdagmiddag. Op dit moment wordt er gezocht naar een studentlid voor de donderdagmiddag. De voorkeur ligt bij iemand die langer dan een jaar aan de UU blijft studeren. Meer informatie over de Geschillenadviescommissie kun je hier terugvinden.

De vergoeding voor een zitting (of 3 zaken zonder zitting) is € 35,-.

Heb je interesse, dan kun je dit doorgeven aan Jeanette Klomp (secretaris Geschillenadviescommissie) via gs@uu.nl. Wij ontvangen graag een reactie met een korte beschrijving wie je bent, wat je motivatie is om te reageren op deze vacature en over welke relevante ervaring je beschikt.