Stagiair innovatieteam / Centrale Eenheid Strategie – Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

Ben jij wo-student en heb je interesse in recht en veiligheid? En vind je het leuk om te werken met maatschappelijke vraagstukken? Dan biedt de Centrale Eenheid Strategie en het Innovatieteam van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in Den Haag een aantal interessante onderwerpen voor jouw stage.

Je gaat de komende zes maanden aan de slag met een van de zes onderwerpen die we hieronder verder toelichten. Samen met collega’s werk je aan diverse vraagstukken op het gebied van kennis, strategie en innovatie. Je draait mee in het team en doet mee aan de teamoverleggen en –activiteiten. Met jouw frisse blik op de buitenwereld ben je ook een gewaardeerde adviseur van je collega’s en denk je met ze mee in al hun werkzaamheden. Je ondersteunt hen door voorstellen uit te werken, bijeenkomsten en netwerkevenementen te organiseren en te coördineren.

Je wordt met name ingezet op een van de zes onderwerpen die hieronder staan opgesomd en hebt een vaste begeleider. Daarnaast kun je ook op andere onderwerpen worden ingezet.

Onderwerpen
Als stagiair voer je jouw werkzaamheden uit voor de onderwerpen zoals hieronder omschreven. Samenwerking vindt plaats met andere JenV-onderdelen, ministeries of externe partners zoals kennisinstellingen en bedrijven. Stagelopen bij de Centrale Eenheid Strategie / het Innovatieteam betekent een diverse stage waarin meedenken én meedoen hoog in het vaandel staan. Op dit moment zijn er zes onderwerpen waaraan je kunt bijdragen. In totaal zijn er vijf stageplekken te verdelen over deze zes onderwerpen. Tijdens de sollicitatiegesprekken bespreken we wat voor jou het hoofdonderwerp gaat worden. We verwachten dat je daar vooraf een voorkeur voor uitspreekt.

1. Strategie
Bevordert de JenV-brede samenwerking op strategieontwikkeling, genereert aandacht voor langetermijnontwikkelingen en signaleert en agendeert nieuwe strategische thema’s en maatschappelijke ontwikkelingen. Concrete producten zijn onder meer de strategische agenda van JenV, het jaarlijks strategisch omgevingsbeeld, toekomstverkenningen, kennistafels en workshops scenariodenken. Als stagiair ga je met name aan de slag met het strategisch omgevingsbeeld.

2. Kennis
Richt zich op het ontwikkelen en benutten van kennis uit onderzoek. Kennis is de basis voor strategische keuzes voor de toekomst en is nodig om effectief ons werk te kunnen doen. De directie helpt JenV kennis beter te benutten door het ontwikkelen van kennisagenda’s, analyseren van kennisbehoeftes en kennis beter te ontsluiten en toe te passen. Projecten voor de stageperiode kunnen zijn: meewerken aan een strategische kennisagenda voor JenV, het organiseren van kennisevenementen, het ontwikkelen van thema’s voor de Nationale Wetenschapsagenda of het ontwikkelen van producten die kennis benutten makkelijk en aantrekkelijk maken.

3. Innovatie
Is erop gericht om makkelijker, sneller en effectiever te kunnen innoveren als ministerie. AI kan de werkprocessen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst versnellen. Drones kunnen surveilleren voor de politie en een blockchain kan helpen bij de ketenregie van Justid en het Centraal Justitieel Incassobureau voor onze strafrechtketen. Hoe krijgen we zo snel mogelijk innovatieve kansen in de operationele praktijk?

4. Technologie
Werkt onder andere aan technische innovatie op het gebied van AI, quantuminternet en 3D-printing. Jouw taken zijn onder meer het opzetten van en vormgeven aan communitymanagement van TechFocus.nl. Voor dit onderwerp is technische affiniteit vereist. Denk bijvoorbeeld aan een studieachtergrond in industrieel ontwerpen of techniek, bestuur en management.

5. Markt
Werkt onder andere aan de samenwerking met (Nederlandse) startups en launching customership. Je ondersteunt bij startup-initiatieven, draagt bij aan de uitvoering van programmeringen, pilots en startup-challenges en coördineert startup-events en communicatie-initiatieven. Ook ondersteun je de missie Veiligheid in en vanuit de ruimte en het innovatietraject launching customership met JenV-behoeftestellers, marktpartijen en externe adviseurs.

6. Internationaal
Werkt actief mee aan de bilaterale samenwerking tussen JenV en uitvoeringsorganisaties zoals politie, brandweer, etc. en Singapore, de Verenigde Staten en het kaderprogramma Horizon Europe. Je draagt bij aan realisatie van de internationale dimensie van de 5 programma’s rondom Innovatie, Kennis, Strategie en Technologie van de directie. Ook verwachten we dat je ondersteuning faciliteert voorafgaande aan en tijdens werkbezoeken van buitenlandse delegaties aan JenV en vice versa.

Funtie eisen

 • Je bent een wo-student (bij voorkeur in de eindfase van je studie).
 • Je hebt affiniteit met de publieke sector en bent benieuwd naar de uitdagingen waar het ministerie van Justitie en Veiligheid voor staat.
 • Je herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Ook kun je complexe problemen analyseren en mogelijke oplossingen aandragen.
 • Je hebt het vermogen om onder meer politieke, maatschappelijke en bestuurlijke relevante ontwikkelingen te signaleren en te benutten voor het eigen werk.
 • Je neemt het initiatief om mee te denken en te doen.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels.
 • Je hebt een zelfstandige, initiatiefrijke en leergierige houding.

Bijzonderheden

 • De onderwerpen zijn divers, stagiairs met verschillende studieachtergronden en interesses zijn welkom om zich aan te melden. Denk aan rechten, bestuurskunde, economie, internationale betrekkingen, organisatiekunde, veiligheidsstudies en technische studies.
 • Je bent beschikbaar voor een periode van zes maanden voor 40 uur per week en staat gedurende je stageperiode ingeschreven bij een Nederlandse onderwijsinstelling. Indien je één dag per week nodig hebt voor je studie, is dat mogelijk.
 • Een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag is een vereiste. Deze vragen we voor aanvang van de stage samen met je aan.
 • Geef je voorkeur voor de onderwerpen in je motivatiebrief aan. Je kunt meerdere onderwerpen aangeven.
 • De sollicitatiegesprekken zijn online van 19 tot en met 23 juli 2021.
 • Een eventuele tweede ronde voor de sollicitatiegesprekken vindt plaats in de week van 26 tot en met 30 juli.

Meer info?

Kijk op de website!