Stageplaats: Duurzaamheidsbeleid bij zorgorganisaties

Bij de landelijke branchevereniging ActiZ te Utrecht, Start september 2022, duur 4 à 6 maanden

Als stagiair bij ActiZ doe je ervaring op met maatschappelijk zeer relevante thema’s in het hart van

de actualiteit. ActiZ is de landelijke branchevereniging van en voor 400 zorgorganisaties in

verpleeghuiszorg, zorg thuis en jeugd. De leden zorgen met bijna 400.000 medewerkers dag in,

dag uit voor meer dan twee miljoen mensen. Daarmee vormen onze leden een onmisbare schakel

in de Nederlandse maatschappij en vinden we elkaar op gemeenschappelijke thema’s als

arbeidsmarkt, kwaliteit, technologie en samenwerking. Met onze belangenbehartiging maken we

ons sterk als verbindende schakel richting politiek, andere zorgaanbieders, ministeries, gemeentes,

zorgverzekeraars, vakbonden, toezichthouders en media. De sector die wij vertegenwoordigen is

volop in beweging. Bij ActiZ werk je samen met zo’n 80 collega’s aan toekomstbestendige zorg

voor ouderen. Gaat je hart hier sneller van kloppen, dan hebben wij een leerzame stage voor jou

bij ons ActiZ-team! Je gaat niet alleen onderzoek doen maar je krijgt ook alle kans om het

werkveld te leren kennen.

Stageopdracht

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de totale voetafdruk (CO2-uitstoot) van Nederland

en heeft daarmee een substantiële impact op het klimaat. Alle zorgorganisaties moeten hun

bijdrage leveren aan de opgave om onze samenleving duurzaam te maken. De zorgsector heeft

ambities die onder andere gericht zijn op CO2-reductie, het bevorderen van circulair werken en het

terugdringen van medicijnresten in afvalwater. Er zijn al vele voorbeelden van de ouderenzorg

waar hard wordt gewerkt aan het behalen van de Klimaatdoelen.

 

De vrijblijvendheid van duurzaam beleid neemt steeds verder af. Vanaf 2025 worden veel

zorgaanbieders (waarschijnlijk) geconfronteerd met eisen over duurzaamheidverslaglegging.

Afgelopen voorjaar heeft de Europese Commissie het voorstel voor een Corporate Sustainability

Reporting Directive (CSRD) gepubliceerd. Het Europees Parlement en de Europese Raad dienen het

voorstel nog goed te keuren. CSRD verplicht bedrijven te rapporteren over de milieu-impact en

sociale impact van bedrijfsactiviteiten. Bestuur, management en toezichthouders moeten actief en

aantoonbaar verantwoordelijkheid dragen voor de duurzaamheidsverslaggeving.

 

ActiZ wil zorgorganisaties ondersteunen in het opstellen van duurzaamheidsbeleid. Tijdens je stage

kijk je naar hoe onze leden/zorgorganisaties op dit moment duurzaamheidsbeleid hebben en hoe

zij daarover rapporteren. En hoe doen andere (zorg)sectoren dit? Wat kunnen we daarvan leren?

Welke impact heeft het beleid? Zijn er (wetenschappelijke en/of evidence-based) perspectieven

behulpzaam? De analyse moet een beeld geven hoe zorgorganisaties omgaan met duurzaamheidsverslaglegging,

wat ervoor nodig is om dat op te stellen en waar vanuit ActiZ aandacht voor gevraagd moet

worden. Daarnaast neem je mee hoe belangrijke stakeholders zoals Zorgverzekeraars Nederland,

Nederlandse Vereniging van Banken en het ministerie van VWS naar deze ontwikkeling kijken. De

resultaten kunnen worden ‘ingezet’ bij vragen van de Tweede Kamer, pers en zorgorganisaties aan

ActiZ. De wijze van onderzoek wordt in onderlinge afstemming vastgesteld.

Meelopen

Wat doet een beleidsadviseur bij ActiZ? Door mee te gaan naar de overlegtafels waaraan je

stagebegeleider deelneemt, leer je het werk van de beleidsadviseur ook van die kant kennen. Ook

krijg je daarmee een goed beeld van de (landelijke) stakeholders en de beleidsaanpassingen die

nodig zijn in het belang van de zorgorganisaties en hun cliënten. Je bent aanwezig bij relevante

overleggen met het bijvoorbeeld het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of

Zorgverzekeraars Nederland. Daarnaast vinden interne bijeenkomsten plaats van de kerngroep van

de verantwoordelijke bestuurders Wonen en Zorg bij ActiZ, de algemene ledenvergadering en de

verschillende interne teambijeenkomsten. Afhankelijk van de ontwikkelingen door Covid-19 kan

een deel van de overleggen digitaal plaatsvinden en is aanwezigheid op kantoor wel mogelijk maar

wellicht niet dagelijks.

Wat verwachten wij van jou?

Je bent een WO-student, bijvoorbeeld beleid & management gezondheidszorg, duurzaamheid,

bestuurskunde of organisatiewetenschappen, 3e jaar bachelor of master. Verder ben je proactief,

niet bang vragen te stellen en analytisch sterk. Je beschikt over een gezonde dosis

nieuwsgierigheid en je bent ondernemend en zelfstandig in het uitvoeren van je stageopdracht.

Wat bieden wij?

Deze opdracht biedt jou de mogelijkheid om mee te draaien in een team van professionals in een

professionele, moderne werkomgeving vlakbij het centrum van Utrecht. Je collega’s zijn allemaal

WO-opgeleid, waardoor we de begeleiding en support kunnen bieden die jij nodig hebt voor je

stage. Én je krijgt, omdat ActiZ een landelijk werkende organisatie is en bijna alle zorgorganisaties

ouderenzorg lid zijn van ActiZ, een goed beeld van alles wat er speelt rond ouderen- en thuiszorg

in Nederland. De stage kan starten tussen september – november 2022 en duurt 4 à 6 maanden.

Je ontvangt bij een fulltime stage (40 uur per week) een stagevergoeding van € 400,- per maand

(WO-bachelor) en € 450,- (WO-master). En wie weet hebben we na afronding van je studie een

vacature. Een aantal stagiaires zijn je op die manier voorgegaan.

Solliciteren?

Vragen? Bel of mail de stagebegeleider, Marlou Boers, beleidsadviseur, m.boers@actiz.nl,

06

82904733

f.hagelstein@actiz.nl,

(afwezig van 8 t/m 24 juli) of Frank Hagelstein, manager Wonen en Zorg,

0615030610 (afwezig van 23 juli t/m 14 augustus)

motivatiebrief zijn van harte welkom op solliciteren@actiz.nl t.a.v. Helène Oosenbrug,

. Belangstelling? Je CV en

personeelsmanager.