Stagekans: Interdisciplinair bachelor afstudeeronderzoek (2023-2024)

Klimaatadaptatie staat centraal in het Nederlandse klimaatbeleid voor de komende jaren. Dat is de les die Nederland kan trekken uit de onderhandelingen tijdens de klimaattop die in december 2023 in Dubai plaatsvond. Nederland zal zich moeten aanpassen aan een veranderend klimaat. De 1,5 graden opwarming die afgesproken is tijdens de klimaatconferentie in Parijs in 2015 is misschien niet meer haalbaar, het streven is om zoveel mogelijk de stijging van de temperatuur te beperken. Dat betekent dat mitigatie samen moet gaan met adaptatie. Hoe adaptatie kan worden gerealiseerd, daar zijn de experts nog niet over uit. “Wat technisch of economisch mogelijk is, is niet hetzelfde als wat politiek, maatschappelijk of institutioneel haalbaar is”, aldus klimaatwetenschapper Bart van den Hurk (wetenschappelijk directeur van Deltares en hoogleraar op het gebied van interactie tussen klimaat en het sociaal-ecologische systeem aan de Vrije Universiteit van Amsterdam).

In het kader van een interdisciplinair afstudeertraject is er een vacature voor een bachelor student Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) die onderzoek wil doen naar klimaatadaptatie vanuit een geïntegreerd B&O- en Geowetenschappelijk perspectief.

Onderzoeksonderwerpen

Een onderwerp dat onderzocht kan worden is ‘meebewegen’, bijvoorbeeld hoe de Nederlandse delta veranderende klimaatomstandigheden, zoals droogte en wateroverlast, aan kan, en wat dit betekent voor sectoren zoals landbouw, natuur en woningbouw.

Als het gaat om droogte is dat een relatief nieuw terrein omdat zoveel mogelijk water afvoeren lange tijd prioriteit had. De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen om droogte zoveel mogelijk te beperken door bijvoorbeeld water langer vast te houden. Er is nog weinig beleid hoe Nederland kan omgaan met extreme droogte voor mens en dier, waterkwaliteit, natuurbranden et cetera. Welke ruimtelijke ordenende [KM(1] [MW2] principes zou je hiervoor kunnen kiezen, en tot welke typen beleidsaanpak en verantwoordelijkheidsverdeling zou dit kunnen leiden?

In het rivierengebied was in de afgelopen maanden door veel regenval, hoge rivierwaterafvoer vanuit omliggende landen en door stormen een hoge zeespiegel het moeilijk om overtollig rivierwater af te voeren. Dat leidde tot hoge waterstanden in de rivieren. Mede door de maatregelen die in het kader van Ruimte voor de Rivier zijn uitgevoerd, zoals dijkterugleggingen en bypasses, waren er weliswaar zandzakken nodig voor versteviging van kades en dijken, maar bleef de wateroverlast relatief beperkt. Hoe kunnen recente inzichten wat betreft wateroverlast kunnen worden omgezet in beleid? En wat betekent dit voor de verantwoordelijke overheden?   

Begeleiding

De scriptiebegeleiding ziet er als volgt uit. De student krijgt twee begeleider vanuit B&O (eerste begeleider en tweede beoordelaar) en een derde begeleider vanuit Geowetenschappen die nauw betrokken is bij het onderzoek. De student heeft wekelijks contact met de begeleider vanuit B&O en eens in de drie weken kan de student terecht bij de begeleider vanuit Geowetenschappen. De twee begeleiders van B&O geven feedback op het onderzoeksvoorstel en beoordelen gezamenlijk de scriptie. De derde begeleider geeft advies over het onderzoeksvoorstel en de scriptie.

Tijdens het scriptietraject krijgt de student informatie over interdisciplinariteit en wat dit betekent voor het onderzoek.

Voor meer informatie:

Madelinde Winnubst

m.h.winnubst@uu.nl