Stage SCP – onderzoeker verklaringen voor overheidsvisies op verantwoordelijkheid

Voor het onderzoeksproject Verschuivende verantwoordelijkheden zoekt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een stagiair voor een onderzoeksstage. In het project staan de visies van overheid en burgers op de verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van diverse maatschappelijke opgaven centraal. We onderzoeken in drie deelstudies 1) hoe de rijksoverheid denkt over de (gewenste) verdeling van verantwoordelijkheden met betrekking tot o.a. duurzaamheid, gezond leven en bestaanszekerheid; 2) welke mening burgers hebben over die verantwoordelijkheidsverdeling en of die mening verschilt tussen bepaalde groepen burgers; en 3) onder welke voorwaarden burgers en gemeenteambtenaren bepaalde verantwoordelijkheden aanvaardbaar vinden.

Onderdeel van de eerste deelstudie is een aanvullende literatuurstudie naar verklaringen voor veranderingen in de overheidsvisies door de tijd heen, voor verschillen tussen beleidsterreinen en voor verschillen tussen de visie van overheid en die van burgers. We zijn op zoek naar een stagiair die met ons mee kan denken over mogelijke verklarende factoren en die thuis is in de relevante wetenschappelijke literatuur. Het is mogelijk de stage te combineren met een scriptie.

Wat bieden wij?

  • Een stage van 3 tot 6 maanden, aantal uren per week in overleg, in een dynamische onderzoeksomgeving waarbij de kwaliteit van dataverzameling en -analyse hoog in het vaandel staan.
  • Begeleiding door ervaren onderzoekers en methodologen.
  • Meedraaien in de onderzoeksgroep BBG en een kijkje krijgen in de keuken van het SCP.
  • Een stage waarvan de resultaten zullen bijdragen aan een SCP-publicatie.
  • In overleg mogelijk om te combineren met scriptie-onderzoek.
  • De stagevergoeding bedraag € 635 bruto voor een fulltime-stage van 40 uur per week; bij deeltijd is de vergoeding naar evenredigheid.
  • Als je geen gebruik kunt maken van een OV-studentenkaart, krijg je een volledige reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer op basis van OV 2e klas.
  • Er wordt zowel vanuit huis als kantoor gewerkt, afhankelijk van de afgekondigde coronamaatregelen.
  • Je hebt tijdens de stage aanspraak op 160 vakantie-uren op jaarbasis bij een stage van 40 uur per week; bij deeltijd naar evenredigheid.