Stage Number 5 foundation

Vanuit de number 5 foundation in Den Haag wordt er op het gebied van duurzaamheid een stagiair, werkstage of afstudeerder gezocht, die interesse heeft in volgende onderwerpen – met daarachter de activiteiten/werkvelden:

  1. Verduurzaming van reizen (onderzoek/ analyse/ advies)
  2. Energie transitie (organisatie/ systeemanalyse)
  3. Beprijzen van externaliteiten, true price, nieuwe economie/waarde (onderzoek/ samenwerken) https://oiconomy.geo.uu.nl

De studies die hierop zouden kunnen aansluiten zijn: bestuurs- en organisatiewetenschap, global sustainability science, ecomics and business economics, sociale geografie en planologie, natuurwetenschap en innovatiemanagment. Op basis van achtergrond, affiniteit, en urgentie zoeken we dan een specifiek onderwerp waar de student zich in kan gaan verdiepen.

We zijn op zoek naar iemand die vanaf september bij ons zou kunnen beginnen, met een stage duur van ongeveer 3-6 maanden (nader te bepalen). De student zal door Carola Wijdoogen worden begeleid. Carola is auteur van het boek “7 Roles to Create Sustainable Success”, partner bij de Number 5 Foundation en co-founder van de Sustainability University Foundation.

Over number 5 Foundation

Anbi-stichting number5 Foundation zet zich in voor sociale innovatie die bijdraagt aan een rechtvaardige en duurzame samenleving. Onze missie is Connecting voor impact: op complexe maatschappelijke vraagstukken brengen we relevante spelers bijeen om vanuit een gedeelde missie tot actie en structurele samenwerking te komen. Dit doen we via gelijkwaardige dialoog, dus met de mensen om wie het gaat zodat oplossingen worden ontwikkeld vanuit de dagelijkse realiteiten van burgers. Dankzij deze werkwijze is number 5 een neutrale plek waar mensen dwars door conventies heen worden uitgedaagd om verder te denken dan hun eigen kennis en invloedsfeer. Voorbeelden van ons werk:

  • Rechtvaardigheid: kinderarmoede, digitale inclusie, taalontwikkeling 0-4 jaar, kinderopvangtoeslagaffaire
  • Duurzaamheid: mobiliteitstransitie, integrale verduurzaming organisaties, opleidingen systemisch denken

Contact

Geïnteresseerd in deze stage?

Mail dan naar yasmin.appeldoorn@numberfive.community of bel naar +31 6 3460 2162