Stage leiderschapsontwikkeling bij KNAW


Stagiair Leiderschapsontwikkeling

32-38 uur per week
(verdeeld over 4 tot 5 dagen)

Het team

Je maakt onderdeel uit van de P&O afdeling en maakt hierbinnen deel uit van het team (4 medewerkers) dat zich bezig houdt met loopbaanontwikkeling, leiderschaps- en talentontwikkeling voor alle (ongeveer 1400) medewerkers binnen de organisatie. Binnen dit team draag je de verantwoordelijkheid voor één afgebakend onderzoek waarover je vervolgens een advies schrijft en waarbij je eventueel implementaties doorvoert.

Wat ga je doen?

Binnen de KNAW wordt gewerkt aan een visie op leiderschap. Als stagiair vervul je een belangrijke rol bij het komen tot deze visie. Je gaat onderzoeken wat een goede leidinggevende binnen den KNAW maakt. Door interviews, vragenlijsten en literatuuronderzoek kom jij erachter wie onze ambassadeurs zijn en welke kwaliteiten zij bezitten. Je verkent of er verschillen zijn tussen onze instituten. Op basis van jouw onderzoek zullen we de criteria vaststellen waar een leidinggevende aan moet voldoen. Zo kunnen we de juiste nieuwe leidinggevenden werven en selecteren, kunnen we een opleidingshuis maken voor leidinggevenden en creëren we een gezamenlijke taal waar we elkaar mee kunnen aanspreken. Indien mogelijk werk je mee aan de verdere ontwikkeling en implementatie van initiatieven rondom leiderschapsontwikkeling die volgen vanuit de visie (zoals de opzet van het opleidingshuis).

Je kunt tevens werkzaamheden oppakken waarbij je bijdraagt aan reeds lopende initiatieven en kerntaken van het team, indien je hier interesse in hebt. Hierbij kun je denken aan het opzetten van trainingen gericht op competentieontwikkeling, het organiseren van events voor medewerkers gericht op loopbaanontwikkeling, het meehelpen met opzetten van leiderschapsprogramma’s, het meehelpen met het vermarkten van de diensten (trainingen, events, digital learning).

 

Opleidingsniveau: WO

Periode: Je kunt starten in de periode tussen september en maart (dit is flexibel) voor een periode van 3 tot 8 maanden.

Wat verwachten we van jou:

 • We zoeken iemand die graag zelfstandig aan de slag gaat en graag initiatief neemt bij het oppakken van taken.
 • Je werkt zelf een plan van aanpak uit waarbij het belangrijk is dat je nieuwsgierig bent en de inhoud van het onderwerp dat je oppakt, je aanspreekt.
 • Het is belangrijk dat je meedenkt met het team, we stimuleren je om nieuwe ideeën aan te dragen en samen met ons team onze dienstverlening te verbeteren en vernieuwende initiatieven door te voeren. Hierbij werken we als team samen en heb jij als lid van ons team, net als alle anderen, een stem.

Wat biedt de KNAW:

 • Een goede persoonlijke begeleiding
 • Veel verantwoordelijkheid, vrijheid, uitdaging en afwisseling
 • Alle ruimte voor initiatief en eigen inbreng
 • Er is ruimte om je afstudeeronderzoek binnen de organisatie uit te voeren, indien dit in lijn is met de werkzaamheden binnen de stage
 • Wetenschappelijke organisatie met gerenommeerde wetenschappers en instituten
 • Een werkplek in een historisch pand in hartje Amsterdam
 • De mogelijkheid om onze 15 instituten te bezoeken door het land
 • We hebben geen vaste werktijden, je bepaalt zelf hoe laat je begint en hoe laat je naar huis gaat
 • Je krijgt een laptop en een vaste werkplek
 • Stagevergoeding van max . € 300,00 bruto per maand

 

Over ons

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum, de stem en het geweten van de wetenschap in Nederland.  De KNAW vervult drie (wettelijke) taken: een genootschap van excellente wetenschappers uit alle disciplines met meer dan 500 leden; bestuurder van 15 wetenschappelijke onderzoeksinstituten; adviseur van de regering op het gebied van wetenschapsbeoefening.  Aan de basis van alle activiteiten van de KNAW ligt de overtuiging dat kennis en creativiteit de belangrijkste grondstoffen zijn voor welzijn en welvaart.

Om inhoud te geven aan haar wettelijke taken:

 • fungeert de KNAW als forum voor het wetenschappelijk debat en voor de uitwisseling van wetenschappelijke informatie;
 • voert zij beleid en beheer voor wetenschappelijke instituten;
 • brengt zij adviezen en verkenningen uit;
 • onderhoudt zij internationale wetenschappelijke betrekkingen;
 • kent zij wetenschappelijke prijzen toe en voert zij enkele subsidieprogramma’s uit, al dan niet namens aan haar toevertrouwde stichtingen en fondsen.

Ons kantoor zit in hartje Amsterdam in een prachtig grachtenpand aan de Kloveniersburgwal 29. In ons kantoor staat een katheder waar ook Einstein zijn relativiteitstheorie heeft staan uitleggen, hier kan jij ook jouw eindpresentatie geven. In lunchpauze loop je zo de Nieuwmarkt op of kun je in onze grote achtertuin met je collega’s gezellig een broodje eten.

Vanaf september zullen we (deels) weer op kantoor gaan werken, momenteel wordt veelal vanuit huis gewerkt. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona kan het zijn dat er op een later moment weer vanuit huis zal moeten worden gewerkt.

 

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nahymja Nijhuis, Teamleider Centrum voor Loopbaan & Ontwikkeling, nahymja.nijhuis@knaw.nl.

Heb je belangstelling, stuur je motivatie + CV naar: nahymja.nijhuis@knaw.nl