Stage Actiz: onderzoek instroom in verpleeghuis


Stageplaats: Onderzoek instroom in een verpleeghuis


Als stagiair bij ActiZ doe je ervaring op met maatschappelijk zeer relevante thema’s in het hart van de
actualiteit. Elke dag zit vol nieuwe uitdagingen en binnen ActiZ krijg je de ruimte om te werken aan
interessante vraagstukken.

ActiZ is de landelijke branchevereniging van en voor bijna 400 zorgorganisaties in verpleeghuiszorg, zorg thuis en jeugd. De leden zorgen met ruim 400.000 medewerkers dag in, dag uit voor meer dan twee miljoen mensen. Met onze belangenbehartiging maken we ons sterk als verbindende schakel tussen leden, maar ook richting politiek, andere zorgaanbieders, ministeries, gemeentes, zorgverzekeraars, vakbonden, toezichthouders en media. De zorg voor ouderen gaat fundamenteel veranderen de komende jaren. Het aantal 65-plussers stijgt de komende twintig jaar met meer dan de helft tot bijna vijf miljoen. Het aantal 90-plussers stijgt zelfs met 200 procent. Dit heeft grote gevolgen.

ActiZ werkt in deze uitdagende tijd aan het mogelijk maken van goede zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, nu en in de toekomst. Zorg die betaalbaar en toegankelijk is en blijft voor iedereen. Volgens ActiZ verdient de fundamentele verandering van de zorg voor ouderen een brede en maatschappelijke aanpak. De toekomst van ouder worden is volgens ActiZ, net als het klimaat, een maatschappelijk vraagstuk dat voor iedere Nederlander, jong en oud, van levensbelang is.

Bij ActiZ werk je samen met zo’n 85 collega’s aan een gemeenschappelijk doel: goede en
toekomstbestendige zorg. Gaat je hart hier sneller van kloppen, dan hebben wij een leerzame stage
voor jou bij ons ActiZ-team! Je gaat niet alleen onderzoek doen maar je krijgt ook alle kans om het
werkveld te leren kennen.


Stageopdracht
De wachtlijsten voor verpleeghuiszorg zijn vanaf 2017 meer dan verdubbeld. Op 1 juni 2023 wachten
21.000 mensen op een verpleeghuiszorgplaats. Vanuit overheidsbeleid zal het aantal verpleeghuisplekken niet meegroeien met de groeiende groep kwetsbare ouderen in de samenleving. Dat maakt dat landelijk veel aandacht is voor de aanpak van wachtlijsten en capaciteitsontwikkeling. Tegelijkertijd zien we dat er ook veel mensen zijn die vanuit een crisissituatie thuis of bijvoorbeeld na ziekenhuisopname met voorrang een plaats nodig hebben in een verpleeghuis.

Tijdens je stage doe je een onderzoek naar de instroom van cliënten in een verpleeghuis als een plaats is vrijgekomen. Zorgorganisaties/zorgprofessionals dienen contact te onderhouden met de cliënten op de wachtlijst en bepalen wie van de mensen die zich aandienen het meest urgent is om te verhuizen naar een verpleeghuis als er plaats is. Zorgorganisaties kunnen bij knelpunten in de bemiddeling van de cliënt
zo nodig in overleg met het zorgkantoor. Zorgkantoren zijn nauw gelieerd aan de grootste
zorgverzekeraar ter plekke en voeren een deel van de langdurige zorg uit. Ze zijn ervoor
verantwoordelijk dat alle cliënten in hun regio de betreffende langdurige zorg krijgen waar ze recht op
hebben.

ActiZ signaleert dat de aanpak van de instroom in een verpleeghuis steeds meer aandacht vergt:
enerzijds door de omvang van het aantal wachtenden en anderzijds door de toename van het aantal
mensen die in crisissituatie of na acute zorg een verpleeghuisplaats nodig hebben. ActiZ wil daar
graag meer zicht op hebben. In het onderzoek kijk je hoe zorgorganisaties en zorgprofessionals
omgaan met de keuze welke cliënt het meest urgent is om te verhuizen naar het verpleeghuis. Zijn er
(wetenschappelijke en/of evidence-based) perspectieven behulpzaam bij de instroom in het
verpleeghuis? Vragen zijn bijv. of en welke uitgangspunten de zorgorganisatie hanteert in het
plaatsingsbeleid, met welke andere (zorg)organisaties/zorgprofessionals wordt samengewerkt en
welke afwegingen maken zorgprofessionals bij de instroom? Wat betekenen de afwegingen voor de
zorgprofessional en cliënten?


Het onderzoek moet een beeld geven hoe zorgorganisaties omgaan met de instroom in een
verpleeghuis en waar vanuit ActiZ aandacht voor gevraagd moet worden. De uitkomsten van je
onderzoek dienen als input/aanscherping van de visie op toekomstbestendige zorg voor ouderen die
we verder ontwikkelen. De resultaten kunnen voorts worden ‘ingezet’ bij vragen van de Tweede
ActiZ |Branchevereniging van zorgorganisaties 2 / 2 Kamer, pers en zorgorganisaties aan ActiZ.

De wijze van onderzoek wordt in onderlinge afstemming vastgesteld. Je doet onderzoek deels achter je bureau en deels in gesprek met zorgorganisaties en andere stakeholders.

Meelopen
Wat doet een beleidsadviseur bij ActiZ? Door mee te gaan naar de overlegtafels waaraan je
stagebegeleider deelneemt, leer je het werk van de beleidsadviseur ook van die kant kennen. Ook
krijg je daarmee een goed beeld van de (landelijke) stakeholders en de beleidsaanpassingen die nodig
zijn in het belang van de zorgorganisaties en hun cliënten. Je bent aanwezig bij of ontvangt
terugkoppeling uit relevante externe overleggen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport en andere partijen zoals Zorgverzekeraars Nederland en Zorginstituut Nederland. Daarnaast
vinden interne bijeenkomsten plaats van de kerngroep van de verantwoordelijke bestuurders Wonen
en Zorg bij ActiZ, de algemene ledenvergadering en de verschillende interne teambijeenkomsten. Elke
maandagochtend ‘tijdens de weekstart’ praten de ActiZ-collega’s elkaar bij over waar ze die week mee
bezig zijn.


Wie ben jij?
Je bent een WO-student, bijvoorbeeld beleid & management van de gezondheidszorg, bestuurskunde
of organisatiewetenschappen, 3e jaar bachelor of master (voorkeur master). Verder ben je een
zelfstarter, niet bang vragen te stellen, proactief en analytisch sterk. Je beschikt over een gezonde
dosis nieuwsgierigheid en je bent ondernemend en zelfstandig in het uitvoeren van je stageopdracht.

Wat bieden wij?
Deze opdracht biedt jou de mogelijkheid om mee te draaien in een team van professionals in een
professionele, moderne werkomgeving vlakbij het centrum van Utrecht. Thuiswerkdagen zijn mogelijk
in overleg. Maar we komen ook graag naar kantoor. En dat is niet alleen vanwege de heerlijke verse
bonnenkoffie en het dagelijkse verse fruit. We vinden het fijn om met elkaar samen te werken.
Je collega’s zijn allemaal WO-opgeleid, waardoor we de begeleiding en support kunnen bieden die jij
nodig hebt voor je stage. Én je krijgt, omdat ActiZ een landelijk werkende organisatie is en bijna alle
zorgorganisaties ouderenzorg lid zijn van ActiZ, een goed beeld van alles wat er speelt rond ouderenen thuiszorg in Nederland. De stage kan starten tussen september en november 2023 en duurt 5 à 6
maanden. Je ontvangt bij een fulltime stage (40 uur per week) een stagevergoeding van € 400,- per
maand (WO-bachelor) en € 450,- (WO-master).

Solliciteren?
Vragen? Bel of mail de stagebegeleider, Herma Oosterom, sr. beleidsadviseur, h.oosterom@actiz.nl
085 077 20 25 of Frank Hagelstein, manager Arbeid / Wonen en Zorg, 085 077 20 16.

Belangstelling? Je CV en motivatiebrief zijn van harte welkom op solliciteren@actiz.nl t.a.v. Helène
Oosenbrug, team P&O, graag uiterlijk voor 13 september 2023.


www.actiz.nl
Werken bij ActiZ