Samenwerken

Perikles is de studievereniging van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap in Utrecht en vertegenwoordigt alle studenten die aan dit departement studeren. Afgelopen jaren is arbeidsmarktoriëntatie binnen zowel de universiteit als binnen de vereniging steeds hoger op de agenda komen te staan. In dit kader organiseert Perikles jaarlijks verschillende activiteiten om studenten kennis te laten maken met de carrièreperspectieven na B&O. Zo organiseren wij jaarlijks een Bedrijvendiner, een Masterclassmiddag, een Carrièremarkt en nog veel meer.

Omdat wij als studievereniging dicht bij de studenten staan, kunnen wij de schakel vormen tussen de arbeidsmarkt en student. Samen met de organisatie gaan wij rond de tafel, bekijken we wat de wensen zijn en kijken we vervolgens hoe we daar als vereniging het beste op aan kunnen sluiten. Zo halen studenten en organisaties het maximale uit hun investering!

Ook dit jaar is Perikles weer opzoek naar interessante organisaties in het werkveld van Bestuurs- & Organisatiewetenschap. Wilt u samenwerken met Perikles en zo toegang verkrijgen tot studenten van de beste bestuurskundige opleiding van Nederland? Neem dan contact op met Dylano Jansen, Coördinator Extern van studievereniging Perikles via extern@svperikles.nl of 030-253 92 69.

Digitale promotie

Naast het organiseren van activiteiten is er ook de mogelijkheid om digitaal onder de leden van Perikles te promoten. Voorbeelden hiervan zijn een direct-mail, een Instagrampost of een bericht in onze nieuwsbrief. Wilt u snel veel studenten bereiken en zo onder de aandacht komen bij een grote groep Periklessers? Neem ook dan contact op met Dylano Jansen, Coördinator Extern van studievereniging Perikles extern@svperikles.nl of 030-253 92 69.

Perikles Adviesgroep

Naast de organisatie van activiteiten, bieden wij studenten en bedrijven ook de kans om kennis met elkaar te maken door onze adviesgroep. De Perikles Adviesgroep (PAG) is verbonden aan studievereniging Perikles en gelieerd aan de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Het doel van de Perikles Adviesgroep is om enerzijds studenten kennis te laten maken met het adviesvak en het bedrijfsleven, anderzijds om organisaties te adviseren over complexe problemen. Onze studenten leveren organisaties nieuwe perspectieven.

De Perikles Adviesgroep is een werkgroep bestaande uit telkens vier tot zes studenten die samen gedurende tien weken werken aan een adviesopdracht van een professionele organisatie. In deze tien weken krijgen zij ondersteuning van docenten van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap, een professionele consultant en een panel van alumni, allen werkzaam in de adviessector.

Referenties
In 2015 werkte de Perikles Adviesgroep samen met Stichting Move. De Adviesgroep onderzocht in hoeverre er binnen de projecten van Stichting Move verbinding plaatsvond tussen studenten en kinderen. Begin 2016 werd onderzoek gedaan in opdracht van de Provincie Utrecht. Er werd onderzocht hoe studenten beter betrokken kunnen worden bij de provincie. Daarnaast is een opdracht geweest bij over de Giro d’Italia en bij Gemeente Stichtse Vecht.

Samenwerkingen binnen de Universiteit Utrecht

StudieVerenigingenRaad (SVR)
Eens in de drie jaar neemt Perikles plaats in de studieverenigingenraad. In de Studieverenigingenraad (SVR) zit een vertegenwoordiger van elke faculteit van de Universiteit Utrecht die op de hoogte is van de zaken die spelen binnen zijn faculteit. Deze zaken worden binnen de SVR besproken en de SVR heeft als taak problemen die bij meerdere of alle faculteiten spelen aan te pakken.

De SVR is er voor studieverenigingen en organiseert daarom ook vier keer per jaar een Studieverenigingen Overleg (SVO). Voor deze overleggen zijn alle studieverenigingen uitgenodigd. Tijdens een SVO is er ruimte voor het bespreken van gemeenschappelijke problemen en zaken die alle studieverenigingen aangaan, maar ook om van elkaar te leren. Daarnaast stelt de SVR tijdens een SVO alle studieverenigingen op de hoogte van zijn werkzaamheden en is er ruimte om hier input op te geven. Verder organiseert de SVR verschillende informatiebijeenkomsten voor alle studieverenigingen, welke leerzaam zijn.