Research Project

Het Research Project is een internationaal en sociaal-maatschappelijk georiënteerd onderzoeksproject dat elke twee jaar plaatsvindt. Vanuit Perikles organiseert een commissie in samenwerking met USBO een grote onderzoeksreis in november 2020 waar twintig studenten aan deelnemen om veldonderzoek te doen. Als commissie bedenk je het overkoepelende onderzoeksthema, houd je je bezig met de selectieprocedure van de deelnemers, organiseer je de reis en nog veel meer. Na vele succesvolle projecten naar onder andere Singapore, Zuid-Afrika en Suriname wordt in collegejaar 2019-2020 weer een nieuwe commissie opgezet om het Research Project te organiseren. Aanmelden voor deze commissie kan vanaf 13 september tot en met 24 september 17:00.

Sollicitatieprocedure
Om te solliciteren stuur je je CV en motivatiebrief op naar secretaris@svperikles.nl. Je solliciteert formeel op de commissie en niet op een functie, het is echter wel mogelijk om je functie van voorkeur toe te lichten in je brief.

De motivatiebrief wordt beoordeeld op de volgende punten die zijn samengesteld in samenwerking tussen USBO en Perikles:

   a. Motivatie om je langdurig in te zetten voor een grootschalig onderzoeksproject

   b. Enthousiasme uitstralen naar de verschillende betrokken partijen bij het Research Project

   c. Groepswerker

   d. Affiniteit met onderzoek

   e. Pro-activiteit in houding en gedrag

   f. Ervaring (beheersing van de Engelse taal, extra curriculaire ervaring en buitenlandervaring)

   g. Studieresultaten

De sollicitatiegesprekken worden gehouden in week 40 en 41 door twee leden van de RvT (Ian Verkaik en Roos Hofstra) en twee bestuursleden (Thomas Bijl en Luke Klein). Zij maken gezamenlijk op basis van de hierboven genoemde beoordelingen een selectie, waarna USBO deze lijst met geselecteerden aan de hand van de studievoortgang zal beoordelen.

Functies Research Project

Voorzitter
– Toezicht houden op de algemene voortgang en planning
– Voorbereiden vergaderingen
– Overzicht houden huidige situatie
– Coördineren commissie
– Contact onderhouden met begeleidende docenten

Vice-voorzitter
– Coördineren selectieproces deelnemers
– Onderhouden van inhoudelijke-buitenlandse contacten
– Ondersteunen van de voorzitter in taken

Penningmeester
– Begroting opstellen en bijhouden
– Rekening onderhouden
– Contact onderhouden met Perikles en USBO met betrekking op financiën
– Gedeelde verantwoordelijkheid acquisitie

Externe communicatie
Verantwoordelijk voor bijhouden en coördineren van:

– Website, Facebook
– Nieuwsbrief
– Logo
– Documentaire
– Media

Onderwijs
Verantwoordelijk voor:

– Studiehandleiding
– Osiris
– Vertrouwenspersoon
– Opzetten en implementeren onderwijsprogramma
– Communicatie deelnemers

Acquisitie

Verantwoordelijk voor:
– Propositie maken
– Contacten voor het project zoeken
– Contacten onderhouden via de mail
– Organisatie bezoek en evenementen plannen
– Contracten opstellen
– Fondsen aanschrijven

Cultureel en facilitair
Verantwoordelijk voor:

– Vliegtickets en accommodatie
– Cultureel programma op bestemming
– Programmaboekje op de reis

Mocht je nog vragen hebben over de sollicitatieprocedure, mail dan naar onderwijs@svperikles.nl.
Heb je vragen over de commissie of het Research Project zelf? Mail voor ervaringen van een oud-deelnemer naar Yvette Bak (y.c.bak@students.uu.nl), zij was de voorzitster van de voorlaatste Research Project commissie.

Het Research Project is onderdeel van de B&O Academie. Voor vragen hierover of als je je vragen niet bij bovenstaande mailadressen kwijt kunt, neem dan contact op met de coördinator van de B&O Academie Jasmijn van Harten (e.j.vanharten1@uu.nl).

Ga voor meer informatie naar de Website of Facebook van het Research Project!