Onderzoeksstage bij de nieuwe Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

Functieomschrijving

Wat is de stand van racisme in Nederland? Welke discriminatieproblemen spelen er op de arbeidsmarkt, de woningmarkt, in het onderwijs en in de zorg? Hoe kunnen deze problemen worden opgelost? Welke veranderingen in beleid en regelgeving moeten er komen om discriminatie en racisme in de Nederlandse samenleving tegen te gaan? Hoe kan voorkomen worden dat de werkwijzen van overheidsorganisaties leiden tot discriminatie en etnisch profileren?

Een greep uit de vraagstukken waar de nieuwe Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme aan zal werken. Word jij hier enthousiast van? Kom dan stage lopen bij het wetenschappelijk bureau van de commissie! Wij gaan graag met jou in gesprek.

De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme is een onafhankelijk adviescollege en is ingesteld per 1 mei om vier jaar lang onderzoek te doen naar discriminatie en racisme in Nederland. Op basis van het onderzoek zal de Staatscommissie de regering adviseren over verbetering van beleid en regelgeving om discriminatie en racisme tegen te gaan. De Staatscommissie heeft een sterk interdisciplinair wetenschappelijk profiel. Voorzitter van de commissie is dr. Joyce Sylvester. De commissie bestaat uit acht leden in totaal. Het betreft eminente hoogleraren op hun vakgebied, variërend van bestuurskunde, organisatiepsychologie, rechten, artificiële intelligentie, sociologie, antropologie enz. Zij hebben allen gespecialiseerde deskundigheid op het gebied van gelijke behandeling en discriminatie.

De commissie wordt ondersteund door een wetenschappelijk bureau. Dit wordt jouw nieuwe stageplek. Het bureau staat onder leiding van een algemeen secretaris en bestaat verder uit onderzoekers en stagiairs, een secretaresse en een communicatieadviseur, allen met uiteenlopende achtergronden en opleidingen. We bouwen aan een hecht team, waarin we gezamenlijk de opdracht van de commissie uitvoeren en daarvoor onderzoek doen onder begeleiding van top wetenschappers. We werken niet vanuit een ivoren toren. We verbinden theorie met praktijk. We staan in contact met deskundigen en uiteenlopende stakeholders, zoals kennisinstellingen, non-profit organisaties en het bedrijfsleven. We vertalen nieuwe wetenschappelijke inzichten naar aanbevelingen voor concrete beleidsinterventies en publiceren regelmatig onze onderzoeksresultaten om het publieke en politieke debat te voeden.

Voor ons team zoeken wij student-stagiairs die net zo gedreven zijn als wij en die willen bijdragen aan een collegiale, constructieve en inclusieve werksfeer.

Wat je precies gaat doen? Dat is afhankelijk van jouw kennis, ervaring en je wensen.

Er is plek voor studenten bestuurskunde, organisatiepsychologie en rechten, die kunnen helpen beleid, regelgeving en rechtspraak op het gebied van gelijke behandeling en non-discriminatie te analyseren; studenten politicologie, culturele antropologie en sociologie, die kunnen helpen om ervaren discriminatie in kaart te brengen; en studenten AI die kunnen helpen de discriminerende werking van algoritmen bloot te leggen.

Zeker is dat je zult bijdragen aan onderzoek dat impact maakt.

Je kunt rekenen op aandacht vanuit de media en politiek voor de maatschappelijke opgave waar de Staatscommissie voor staat. De bestrijding van discriminatie wordt maatschappelijk steeds urgenter. In reactie op de toeslagenaffaire heeft het vorige kabinet diverse maatregelen genomen om discriminatie effectiever aan te pakken. Zo wordt er gewerkt aan versterking van het College voor de Rechten van de Mens en de gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen. Ook is er een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme aangesteld. Met de instelling van de Staatscommissie krijgt wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats binnen het antidiscriminatiebeleid.

Vast staat, dat je in een boeiende, dynamische en relevante werkomgeving terechtkomt.

Functie-eisen

  • Je bent master-student of derdejaars bachelor-student in een van de volgende disciplines: bestuurskunde, rechten, organisatiepsychologie, artificiële intelligentie, politicologie, culturele antropologie, sociologie.
  • Je hebt interesse in het doen van onderzoek.
  • Je hebt affiniteit met vraagstukken over gelijke behandeling en de bestrijding van discriminatie.
  • Je bent analytisch sterk en je kunt je mondeling en schriftelijk uitstekend uitdrukken.
  • Je bent zelfstandig, flexibel inzetbaar en functioneert goed in teamverband.
  • Je bent nieuwsgierig, open-minded, collegiaal en inclusief.

Werkgever

Rijksoverheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaves. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en 1 effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Locatie

Den Haag

Functie

Werk-denkniveau

WO Bachelor / Master

Vakgebied (en)

Bestuurskunde, organisatiepsychologie, rechtsgeleerdheid, politicologie, sociologie, culturele antropologie, artificiële intelligentie

Stagevergoeding

€ 391,20 per maand. Deze stagevergoeding is gebaseerd op een driedaagse werkweek, waarbij wordt uitgegaan van 24 uur stage (3 dagen van 8 uur) per week.

Dienstverband

Stageovereenkomst voor bepaalde tijd

Periode

Vanaf september/oktober 2022 (in overleg, maximaal 6 maanden)

Uren per week

24 uur

Solliciteren

Stuur je motivatiebrief en CV naar: wilma.kruijk@minbzk.nl . Je krijgt een ontvangstbevestiging met een verdere uitleg over de procedure.

Contactpersonen:

Esther Janssen

Senior beleidsmedewerker en onderzoeker Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

esther.janssen@minbzk.nl

In verband met de vakantieperiode kun je vanaf 1 september contact opnemen voor vragen en nadere informatie over de vacature.