Onderzoek wachtlijstbeheer verpleeghuiszorg voor een bijna afgestudeerde WO-er

Onderzoek wachtlijstbeheer verpleeghuiszorg voor een bijna afgestudeerde WO-er

Bij de landelijke branchevereniging ActiZ te Utrecht,

Start  januari – maart 2021, duur 4 à 6 maanden

 

Als stagiair bij ActiZ doe je ervaring op met maatschappelijk zeer relevante thema’s in het hart van de actualiteit. Elke dag zit vol nieuwe uitdagingen en binnen ActiZ krijg je de ruimte om te werken aan boeiende vraagstukken. ActiZ is de landelijke branchevereniging van en voor 400 zorgorganisaties in verpleeghuiszorg, zorg thuis en jeugd. De leden zorgen met bijna 400.000 medewerkers dag in, dag uit voor meer dan twee miljoen mensen. Daarmee vormen onze leden een onmisbare schakel in de Nederlandse maatschappij en vinden we elkaar op gemeenschappelijke thema’s als arbeidsmarkt, kwaliteit, technologie en samenwerking. Met onze belangenbehartiging maken we ons sterk als verbindende schakel tussen leden, maar ook richting politiek, andere zorgaanbieders, ministeries, gemeentes, zorgverzekeraars, vakbonden, toezichthouders en media. De sector die wij vertegenwoordigen is volop in beweging. Bij ActiZ werk je samen met zo’n 80 collega’s aan een gemeenschappelijk doel: goede zorg voor nu en later. Gaat je hart hier sneller van kloppen, dan hebben wij een leerzame stage voor jou bij ons ActiZ-team! Je gaat niet alleen onderzoek doen maar je krijgt ook alle kans om het werkveld te leren kennen. 

 

Stageopdracht
De wachtlijsten voor verpleeghuiszorg zijn vanaf 2017 meer dan verdubbeld. Op 1 oktober 2020 wachten ruim 20.000 mensen op een verpleeghuiszorgplaats. Dat maakt dat landelijk veel aandacht is voor de aanpak van wachtlijsten en capaciteitsontwikkeling. Tijdens je stage doe je een onderzoek naar het wachtlijstbeheer door zorgorganisaties en de in-, door- en uitstroom van cliënten op de wachtlijst. Zorgorganisaties dienen contact te onderhouden met de cliënten op de wachtlijst, de actuele wachtlijststatus van de cliënt bij te houden en in overleg met de cliënt de benodigde verpleeghuiszorg te bieden. Vanaf 1 januari 2021 geldt in Nederland een nieuwe registratie van de Wlz-wachtenden. De nieuwe registratie beoogt meer inzicht te bieden in de situatie van de wachtenden en in de wachtlijsten. Zorgorganisaties kunnen bij knelpunten in de bemiddeling van de cliënt zo nodig in overleg met het zorgkantoor. Zorgkantoren zijn nauw gelieerd aan de grootste zorgverzekeraar ter plekke en voeren een deel van de langdurige zorg uit. Ze zijn ervoor verantwoordelijk dat alle cliënten in hun regio de betreffende langdurige zorg krijgen waar ze recht op hebben.

ActiZ signaleert dat de aanpak van wachtlijsten door de toename van het aantal wachtenden meer aandacht van zorgorganisaties vraagt dan voorheen. ActiZ wil daar ruimer zicht op hebben. In het onderzoek kijk je hoe zorgaanbieders omgaan met de nieuwe wachtlijstregistratie en met de organisatie van het wachtlijstbeheer. Zijn er (wetenschappelijke en/of evidence-based) perspectieven behulpzaam bij het wachtlijstbeheer?
Vragen zijn of zorgorganisaties samenwerken met andere (zorg)organisaties, hoe de ‘doorloop’ van wachtenden op de wachtlijst eruit ziet en wat de uitgangspunten zijn van het plaatsingsbeleid van de zorgorganisatie. En wat werkt effectief in welke situatie?

Het onderzoek moet een beeld geven hoe zorgorganisaties omgaan met wachtlijstbeheer en waar vanuit ActiZ aandacht voor gevraagd moet worden. De uitkomsten dienen als input/aanscherping van de visie op de toegang op verpleeghuiszorg die ActiZ medio 2021 verder ontwikkelt. De resultaten kunnen voorts worden ‘ingezet’ bij vragen van de Tweede Kamer, pers en zorgorganisaties aan ActiZ. De wijze van onderzoek wordt in onderlinge afstemming vastgesteld. Je doet onderzoek deels achter je bureau en deels in gesprek met zorgorganisaties en andere stakeholders.

 

Meelopen
Wat doet een beleidsadviseur bij ActiZ? Door mee te gaan naar de overlegtafels waaraan je stagebegeleider deelneemt, leer je het werk van de beleidsadviseur ook van die kant kennen. Ook krijg je daarmee een goed beeld van de (landelijke) stakeholders en de beleidsaanpassingen die nodig zijn in het belang van de zorgorganisaties en hun cliënten. Je bent aanwezig bij of ontvangt terugkoppeling uit relevante externe overleggen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en andere partijen zoals Zorgverzekeraars Nederland en Zorginstituut Nederland. Daarnaast vinden interne bijeenkomsten plaats van de kerngroep van de verantwoordelijke bestuurders Wonen en Zorg bij ActiZ, de algemene ledenvergadering en de verschillende interne teambijeenkomsten. Elke maandagochtend ‘tijdens de weekstart’ praten de ActiZ-collega’s elkaar bij over waar ze die week mee bezig zijn. Afhankelijk van de ontwikkelingen door Covid-19 kan een deel van de overleggen digitaal plaatsvinden en is aanwezigheid op kantoor wel mogelijk maar wellicht niet dagelijks.

 

Wat verwachten wij van jou?
Je bent een WO-student, bijvoorbeeld beleid & management gezondheidszorg, bestuurskunde of organisatiewetenschappen, 3e jaar bachelor of master (voorkeur master). Verder ben je een zelfstarter, niet bang vragen te stellen, proactief en analytisch sterk. Je beschikt over een gezonde dosis nieuwsgierigheid en je bent ondernemend en zelfstandig in het uitvoeren van je stageopdracht.

 

Wat bieden wij?
Deze opdracht biedt jou de mogelijkheid om mee te draaien in een team van professionals in een professionele, moderne werkomgeving vlakbij het centrum van Utrecht. Je collega’s zijn allemaal WO-opgeleid, waardoor we de begeleiding en support kunnen bieden die jij nodig hebt voor je stage. Én je krijgt, omdat ActiZ een landelijk werkende organisatie is en bijna alle zorgorganisaties ouderenzorg lid zijn van ActiZ, een goed beeld van alles wat er speelt rond ouderen- en thuiszorg in Nederland. De stage kan starten tussen januari – maart 2021 en duurt 4 à 6 maanden. Je ontvangt bij een fulltime stage (40 uur per week) een stagevergoeding van € 400,- per maand (WO-bachelor) en € 450,- (WO-master). En wie weet hebben we na afronding van je studie een vacature.  Een aantal stagiaires zijn je op die manier voorgegaan.

 

Solliciteren?
Vragen? Bel of mail de stagebegeleider, Herma Oosterom, sr. beleidsadviseur, h.oosterom@actiz.nl 085 077 20 25 of Frank Hagelstein, accountmanager Wonen en Zorg, 085 077 20 16.

Belangstelling? Je CV en motivatiebrief zijn van harte welkom op solliciteren@actiz.nl t.a.v. Helène Oosenbrug, personeelsmanager.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X