Modules

Sinds 2013 biedt Perikles modules aan, aan eerste- en tweedejaars. Een module is een collegereeks waarin verdiepend of verbredend wordt ingegaan op een bepaald facet van de cursus die de student op dat moment volgt. Modules worden georganiseerd door studenten uit verschillende jaarlagen, in nauw contact met USBO. Voor de bijeenkomsten worden diverse sprekers uitgenodigd. Dit kunnen docenten zijn van binnen en buiten USBO, maar ook professionals uit het bedrijfsleven. Zo bieden we studenten net dat beetje extra inhoud aan gedurende hun bacheloropleiding.

De modules zijn een van de honoursactiviteiten die Perikles aanbiedt. Dit betekent dat wanneer een student een module heeft afgerond, deze student een certificaat en een aantekening op zijn diploma krijgt.

De volgende modules zijn tot nu toe georganiseerd bij de volgende vakken:
B&O Klassieken (bachelor 1):

 • ‘Confuscius’
 • ‘Het gevaar van de bureaucratie’
 • ‘De verloren maatschappij?’

Economie en openbare financiën (bachelor 1):

 • ‘De economische crisis’
 • ‘Bemoeien of loslaten’
 • ‘Thomas Picketty’
 • ‘Brexit’
 • ‘Financiering van onze veiligheid’

Organiseren en Organisaties (bachelor 2):

 • ‘Leiderschap’
 • ‘Trends’
 • ‘MVO in de sportwereld’

Staats- en Bestuursrecht (bachelor 2):

 • ‘Vrouwe Justitia in problemen?’

Politieke instituties in vergelijkend perspectief (bachelor 2):

 • ‘Buiten Europa’

Beleid, Rationaliteit en Macht (bachelor 2):

 • ‘Strijd om beleid’
 • ‘Fabel of feit: framing van beleid’
 • ‘Strijd in verkiezingstijd’