Junior adviseur Portfoliomanagement (in de publieke sector)

Zet je je tanden graag in complexe maatschappelijke vraagstukken? Werk je het liefst samen met mensen van wie je veel kunt leren? En geloof jij net als wij in denken, durven én doen? Dan is TwynstraGudde voor jou ‘the place to be’! Creatief, soms grensverleggend en tegelijkertijd pragmatisch: TwynstraGudde in een notendop. Dit is je kans om je aan te sluiten bij een bureau dat jou uitdaagt en jou alle mogelijkheden biedt om je verder te ontwikkelen. Op dit moment zijn wij binnen de adviesgroep Overheid en Organisatie van TwynstraGudde op zoek naar versterking.

Jouw rol

Samen met collega’s adviseer en ondersteun je opdrachtgevers bij het inrichten en werkend krijgen van portfoliomanagement binnen hun organisatie.
Bij goed portfoliomanagement hoort ook altijd goed opdrachtgever-opdrachtnemerschap, goed project- en programmamanagement. Dus je zult in opdrachten ook veel met die vakgebieden bezig zijn.

Jouw taken

 • Bestuur, managementteams en/of portfoliomanagers helpen bij:
  • Het inzichtelijk maken en verbeteren van hun portfolio en het portfoliomanagementproces (inventariseren, afwegen, selecteren, prioriteren, uitvoeren en monitoren van projecten en programma’s).
  • Het analyseren van het portfolio, met aandacht voor de bijbehorende projecten en programma’s, de samenhang en verschillen daartussen, en de relatie met de strategische organisatiedoelen.
  • Het ontwikkelen van een goede basis voor portfoliomanagement, zoals het geven van trainingen en begeleiden van intervisie op het gebied van project- en programmamanagement of goed opdrachtgeverschap.
 • Sparringpartner van bestuurders, managers, portfoliomanagers, project- en programmaleiders.
 • (Mee) voeren van offerte gesprekken en meeschrijven aan offertes voor nieuwe opdrachten.
 • Meebouwen aan het vakgebied portfoliomanagement: denk aan het doorontwikkelen van agile portfoliomanagement, het opzetten van een nieuwe training of het ontwikkelen van een portfoliomanagement tool. Maar ook aan het schrijven van een blog of casebeschrijving daarover.

Jouw werkweek

 • Maandag. Met een collega een training project-, programma- en portfoliomanagement geven aan het managementteam van een scholenvereniging.
 • Dinsdag. De portfoliomanager van een grote gemeente helpen bij het uitdenken van de governance rondom portfoliomanagement, daarna uitwerken van een advies daarover aan het bestuur.
 • Woensdag. Jouw vaste werkdag bij een universiteit waar je helpt aan het opzetten van agile project-, programma-, en portfoliomanagement. Vandaag begeleid je een werksessie over afwegen, selecteren en prioriteren van een aantal nieuwe projecten.
 • Donderdag. Met een collega uitdenken van een partnership voor het komende 4 jaar met één van de key accounts.
 • Vrijdag. Op het hoofdkantoor van TwynstraGudde in Amersfoort met collega’s schrijven aan een nieuwe offerte en de week afsluiten met een borrel!

Jouw profiel

 • Bij voorkeur (enige) ervaring of affiniteit met portfoliomanagement en bijbehorende expertises als project- en programmamanagement.
 • Behendig met het uitwerken van zaken op papier, digitaal en eventueel visueel.
 • Goed kunnen concretiseren, verbinden en structureren, bijvoorbeeld van uiteenlopende projecten binnen het grotere portfolio.
 • Kunnen denken in processen en bijbehorende spelregels, methoden en tools.
 • Communicatief vaardig om (samen met een senior collega) sessies te kunnen begeleiden, trainingen te kunnen geven, gesprekken te kunnen leiden op het niveau van bestuur, management en professionals.
 • Je vindt het leuk om ergens expertise in te hebben, een vakgebied te beheersen en deze samen met opdrachtgevers en collega’s verder te ontwikkelen en (concepten, methoden, blogs etc.)

Portfoliomanagement gaat over het creëren van focus en het maken van keuzes, iets wat voor publieke organisaties zoals gemeenten en onderwijsaanbieders vaak een uitdaging is. Mede door de grote integrale opgaven waar zij mee te maken hebben. Denk aan het inhalen van onderwijs achterstanden door corona, het organiseren van participatie en werk voor werklozen of het doorontwikkelen van leiderschap en governance binnen de organisatie. Portfoliomanagement helpt bij de alignment van deze opgaven met de concrete projecten en programma’s die daarvoor nodig zijn. Het geeft daarmee strategische richting en kaders, maar ook een helder proces en rolverdeling om daar keuzes in te maken.

Wat we van je vragen

 • WO werk-/denkniveau.
 • Eerdere werkervaring of affiniteit met werken bij en voor de publieke sector.
 • Eerdere werkervaring of affiniteit met portfoliomanagement.
 • Eerdere werkervaring of affiniteit met projecten en/of programma’s.
 • Eerdere ervaring/affiniteit met (commerciële) advieservaring is een pré.

Over ons

 

Wij zijn de adviesgroep Overheid en Organisatie van TwynstraGudde, wij houden van de overheid. Maar onze love is tough. We vinden dat het beter moet, net als jij. Wij brengen complexe, maatschappelijke vraagstukken tot de essentie terug. En brengen nieuw perspectief in jouw praktijk. De praktijk bij overheden is: belangen die zwaar wegen, afwegen. Voldoen aan veranderende verwachtingen. Al zijn ze tegenstrijdig. En legitiem blijven. Omdat iedereen iets van je vindt. Wij helpen onze klanten om in control te blijven. Om los te laten. Scherp en samenwerkend. Soms regelen we, soms ontregelen we. We zijn nuchter en rebels. Want we kennen de kaders. En we treden er graag buiten.

Binnen de adviesgroep Overheid en Organisatie werkt het team ‘Programmamanagement’ aan allerlei vraagstukken rondom programma’s, programmamanagement en de doorontwikkeling van deze expertise, zoals:

 • Adviseren over c.q. ondersteunen bij het inrichten en ontwikkelen van programmatische werken bij klanten (ontwikkelen/professionaliseren).
 • Adviseren over c.q. ondersteunen bij het opzetten van complexe programma’s.
 • Ontwerpen en verzorgen van leer- en ontwikkeltrajecten o.g.v. programmamanagement, incl verzorgen van trainingen.
 • Doorlichten/reviewen van programma’s.
 • Coaching van programmamanagers.

TwynstraGudde heeft een reputatie als het gaat om de expertise Programmamanagement. Ons gedachtengoed over programmamanagement vind je terug in ons online boek Werken aan programma’s. Via PGM Open werken wij samen met partners uit het vak aan de continue doorontwikkeling en vernieuwing van het vak Programmamanagement.

Wat we bieden

 • Veel vrijheid, verantwoordelijkheid en afwisseling.
 • Een leuk team waarbinnen je jezelf kunt zijn en veel ruimte krijgt om je verder te ontwikkelen.
 • Marktconform salaris, passend bij je leeftijd, ervaring en expertise.
 • Buiten ons eigen team nog meer dan 300 slimme collega’s waar je veel van kunt leren én mee samen op kunt trekken in opdrachten.

Kennismaken

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Amir Sharafkhani via ash@tg.nl.

Deze vacature sluit op maandag 25 oktober 2021, om 09:00 uur in de ochtend. Dus zorg dat je vóór die tijd jouw CV en motivatie naar ons hebt opgestuurd. We beoordelen alle reacties volgens de volgende stappen:

 • Eerste selectie o.b.v. CV en motivatiebrief.
 • Tweede selectie o.b.v. telefonische kennismakingsgesprekken.
 • Definitieve selectie o.b.v. één of meerdere gesprekken met telkens 2 collega’s uit onze adviesgroep (mogelijk leggen we je tijdens deze gesprekken een casus voor, om een beter beeld te krijgen hoe je omgaat met vraagstukken uit onze praktijk).