Docent van het Jaar

Docent van het jaar

Ieder jaar wordt door studievereniging Perikles een verkiezing uitgeschreven voor USBO Docent van het Jaar. Dit jaar zijn er drie docenten genomineerd die kans maken op de titel; Albert Meijer, Erna Ruijer en Koen Damhuis! De winnaar wordt door Perikles zelfs voorgedragen voor de universiteitsbrede Docent van het Jaar verkiezing. De winnaar zal medio oktober bekend gemaakt worden.

 

Albert Meijer

Vanaf het begin van zijn aanstelling bij de USBO in 2002, ziet Albert Meijer studenten als junioronderzoekers. Onderwijs beschouwt hij als een coproductie waarin beide partijen – docent en studenten, senior- en junioronderzoekers – samenwerken. Een hoogtepunt is zijn leven als docent was de begeleiding van het Research Project Singapore: ‘Zo moet onderwijs zijn: de studenten zijn in the leaden ontwikkelen een onderwijs- en onderzoeksprogramma dat zij interessant en belangrijk vinden. Als docenten hoefden wij dit alleen te faciliteren, te verdiepen en te ondersteunen. Dat leidde tot zeer rijke leerprocessen, ook voor mijzelf.’

Als hoogleraar publieke innovatie is Albert zeer geïnteresseerd in onderwijsvernieuwing. De missie van Albert is om design thinkingeen grotere rol te geven in het onderwijs van ons departement. Aandacht voor ontwerpen is belangrijk omdat bestuurs- en organisatiewetenschappers niet alleen goed problemen moeten kunnen analyseren – vanuit meerdere perspectieven – maar ook creatieve en werkbare oplossingen moeten ontwikkelen. Om deze missie vorm te geven heeft hij een keuzevak ontwikkeld over social design en verzorgt hij in de master Publiek Management het vak Publieke Innovatie. In deze vakken krijgen studenten de opdracht om zelf met design thinking concrete oplossingen te bedenken voor maatschappelijk vraagstukken.

Vanuit zijn focus op onderwijsvernieuwing is hij ook nauw betrokken bij de inrichting van de USBO. Om een onderwijsomgeving te creëren waarin creativiteit wordt aangemoedigd, heeft Albert zich ingezet voor het Governance Lab Utrecht (zaal 2.02). Hierin staan nu  eens niet alle tafels in een U-vorm, is veel ruimte is op alle muren te werken en kunnen tafels hoog en laag worden geplaatst. En ook is de dynamiek anders: de docent staat niet vóór maar tússen de studenten. Deze ruimte is zeker nog niet perfect maar geeft nu al een impuls aan het onderwijs.

De coronacrisis heeft voor iedereen het leven lastig en zwaar gemaakt. Toch hebben er ook mooie vormen van onderwijsvernieuwing plaatsgevonden. ‘Het online-onderwijs zal daarom volgens hem zeker een sterke positie in het onderwijs krijgen. Het leek mij onmogelijk om het vak social design online te verzorgen maar het is toch gelukt een leeromgeving te creëren waarin studenten actief en creatief bezig zijn en veel leren.’ Natuurlijk kijkt Albert uit naar de terugkeer naar de USBO maar hij doet zijn uiterste best om in de tussentijd toch onderwijs te verzorgen waarin studenten niet alleen hun analytische maar ook hun creatieve en sociale competenties verder ontplooien.

Erna Ruijer

Erna Ruijer is als universitair docent vanuit de leerstoelgroep Publiek Management betrokken bij het B&O onderwijs voor bachelor en master studenten. De meeste USBO studenten zullen haar kennen als docent van de tweedejaars vakken wetenschapsfilosofie en kwalitatief onderzoek, of als tutor of scriptiebegeleider.

Erna deed promotieonderzoek aan de Virginia Commonwealth University in de Verenigde Staten naar transparantie bij de Amerikaanse en Nederlandse overheid. Daarvoor werkte zij 6 jaar als consultant in Den Haag voor een bureau gespecialiseerd in overheidscommunicatie. Beide ervaringen gebruikt Erna in haar onderwijs. Ze gebruikt zoveel mogelijk voorbeelden uit de bestuurlijke praktijk en geeft haar studenten graag een kijkje in de wereld van het wetenschappelijk onderzoek. Haar eigen onderzoek richt zich op transparantie, digitalisering en inclusie. Deze onderzoeksterreinen gebruikt ze ter illustratie van wetenschapsfilosofische vraagstukken. Ook gebruikt ze haar onderzoek voor het verbeteren van het onderwijs. Zo maakte Erna zich samen met collega’s van Rechten en Economie recent sterk voor meer aandacht aan digitalisering binnen het USBO onderwijs. De eerste jaars studenten zullen bij het vak Ontwikkelingen in de Nederlandse Samenleving al iets hiervan gaan merken.

Erna is een betrokken en gemakkelijk te benaderen docent. Je kunt ook buiten de lesuren een vraag aan haar stellen of even binnenlopen om te brainstormen.  Ze biedt graag een luisterend oor aan studenten die tegen vragen of problemen aan lopen, ook tijdens deze onzekere Corona-tijd. Erna verwacht dat haar studenten goed voorbereid naar de les komen. Dit komt de interactie en discussie in de les ten goede en bevordert het leerproces. Hierbij vindt zij het belangrijk om een veilige en prettige omgeving te creeeren zodat alle studenten zich op hun gemak voelen en het woord willen en durven nemen. Erna wil studenten stimuleren om het beste uit zichzelf halen. De interactie met gemotiveerde studenten geeft Erna zelf ook weer inspiratie en energie om de lat weer een stukje hoger te leggen.
 

Koen Damhuis

Deze zomer is het twee jaar geleden dat Koen, oud USBO-student, terugkeerde naar de Bijlhouwerstraat. Daar behaalde hij in 2012 zijn masterdiploma Bestuur en Beleid. In de tussentijd verbleef Koen grotendeels in het buitenland. Eerst voor een tweede master, politicologie, in Parijs. Later voor het schrijven van een proefschrift aan het Europees Universitair Instituut in Florence, over de steun voor radicaal rechtse partijen in Nederland en Frankrijk.

Velen van jullie zullen Koen kennen als docent van een cursus die deels gaat over deze thematiek: CAPI – een vak dat hij dit sinds afgelopen jaar met veel plezier coördineert. Ook is Koen betrokken bij de cursus Wetenschapsfilosofie en het keuzevak Democratie in Theorie en Praktijk. Verder is hij als docent te spotten binnen het EMP-onderwijs en de interdisciplinaire PPE-opleiding. Maar ook als gastdocent, onder andere binnen de master European Governance.

Wat Koen in al deze hoedanigheden karakteriseert in zijn grote enthousiasme: weinig dingen in het leven vindt hij leuker dan met studenten te discussiëren over politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en wetenschapsfilosofische vragen. Daarbij past de kleinschalige onderwijsbenadering van de USBO hem als een jas. Door zijn ervaringen in Frankrijk, waar het onderwijs afstandelijker is, werd Koen een nog groter voorstander van dit model, dat hem helpt om studenten actief aan zijn onderwijsbijeenkomsten deel te laten nemen.

Voor Koen is de menselijke geest namelijk geen vaas om te vullen, maar een vuur om te ontsteken. Academisch onderwijs draait voor hem om meer dan kennisoverdracht alleen. Minstens zo belangrijk is het naar zijn idee om studenten te prikkelen, begeestering over te brengen voor de inhoud van het vak, en hen te stimuleren kritisch na te denken. Daarbij put Koen regelmatig uit persoonlijke ervaringen. Bijvoorbeeld uit zijn jaren in het buitenland, om de Nederlandse context in perspectief te kunnen plaatsen; of uit zijn eigen onderzoekservaringen, om wetenschapsfilosofische en ethische dilemma’s op concrete en levendige wijze voor te kunnen leggen.

Persoonlijke ervaringen en een motiverende dosis enthousiasme zijn ook de belangrijkste ingrediënten van Koens rol als tutor van tweedejaars en derdejaars studenten. Hij staat altijd voor hen klaar om tot weloverwogen keuzes te komen, zowel binnen als buiten de B&O-opleiding. Op deze betrokken en benaderbare wijze begeleidt hij tevens masterstudenten Bestuur en Beleid met hun scriptieonderzoek.

Tussen alle onderwijsactiviteiten door doet Koen zelf ook aan onderzoek. Daarover vertelt hij graag tijdens zijn onderwijsbijeenkomsten. Niet alleen om een kijkje te geven in de keuken van de wetenschappelijke onderzoekspraktijk, maar ook om te leren van jullie kritische vragen en inspirerende opmerkingen. Voor de komende jaren Koen ziet er erg naar uit om deze kruisbestuiving verder vorm te geven.

 

 

X