Docent van het Jaar

Docent van het jaar

Ieder jaar wordt door studievereniging Perikles een verkiezing uitgeschreven voor USBO Docent van het Jaar. Dit jaar zijn er drie docenten genomineerd die kans maken op de titel; Barbara Vis, Carina Schott en Martijn van der Meulen! De winnaar wordt door Perikles zelfs voorgedragen voor de universiteitsbrede Docent van het Jaar verkiezing. De winnaar zal om 13.00 uur op 9 oktober bekend worden gemaakt in het restaurant van USBO. 

Barbara Vis

Meteen toen ze tijdens haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit (VU) onderwijs ging geven—inmiddels bijna 15 jaar geleden—, werd Barbara door het onderwijsvirus gepakt. Haar overstap van hoogleraar Politieke Besluitvorming aan de VU naar hoogleraar Politiek en Bestuur aan USBO, inmiddels zo’n twee jaar geleden, is dan ook logisch: hart voor onderwijs zit immers in de haarvaten van USBO. Je kunt Barbara tegenkomen in alle soorten USBO-onderwijs. Zo geeft ze hoorcolleges in het eerstejaars vak Bestuurskunde, is één van de leergroepdocenten van het eveneens eerstejaars vak Economie en Openbare Financiën—een vak waar ze als econoom als een vis in het water is—, geeft ze Besluitvorming in de master, begeleidt scripties, en verzorgt EMP-onderwijs en een interdisciplinair research master vak. Sommigen kennen haar ook als leergroepdocent van Beleid, Rationaliteit en Macht in het vorige collegejaar.

Barbara is een benaderbare docent die graag voor haar studenten klaar staat. Ze verheldert abstracte concepten of theorieën met concrete voorbeelden. Deze voorbeelden komen vaak uit de actualiteit, maar ook haar zevenjarige dochter komt verrassend vaak voorbij. Zo illustreerde Barbara het probleem van een cycling majorities in haar leergroep aan de hand van voorkeuren voor de zomervakantiebestemming van haar gezinsleden (waarbij de dochter “won”). Door te luisteren naar studenten, en hen actief te bevragen, streeft Barbara zowel gedurende als na afloop van een vak de kwaliteit van haar onderwijs te verbeteren. Zulke ingrepen kunnen klein, maar effectief, zijn. Denk aan het verschuiven van een deadline of beter uiteenzetten waarom een vak op een bepaalde manier in elkaar zit. De ingrepen kunnen ook radicaler zijn, zoals het aanpassen van het grootste deel van de stof. Uit de studentenevaluaties blijkt dat beide type ingrepen doorgaans goed uitpakken.

Waar mogelijk, geeft Barbara studenten ook graag een kijkje in de keuken van wetenschappelijk onderzoek—want naast het onderwijsvirus is Barbara ook gepakt door het onderzoeksvirus. Met studenten bespreekt ze de resultaten van haar eigen onderzoek, maar ook dat van anderen, bijvoorbeeld over de politiek van het hervormen van de verzorgingsstaat. Daarnaast bespreekt ze met studenten het proces van onderzoek. Wat doen wetenschappers eigenlijk op een workshop of tijdens een conferentie? Hoe komt een artikel tot stand? Zulke discussies zijn vaak enorm leerzaam, ook voor Barbara zelf, die al vaak met vragen is geconfronteerd waarop ze geen antwoord wist. Vragen die soms ook aanleiding zijn tot onderzoek naar het antwoord. Een mooiere wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek is eigenlijk niet denkbaar.

 

Carina Schott

Na een uitstapje naar de Universiteit Leiden voor haar promotieonderzoek en een postdoc positie aan de Universiteit Bern in Zwitserland is Carina in 2017 teruggekeerd naar de USBO.  Als universitair docent doet ze onderzoek bij de Strategisch Human Resource Management en Publiek Management leerstoelgroep en is ze actief betrokken bij alle facetten van het B&O-onderwijs: bachelor, minor en (executive) master. De meeste USBO-studenten zullen Carina echter kennen uit hun eerste jaar, omdat ze daar de cursussen Klassieken en KOPO verzorgt en/of coördineert, en bovendien ook nog tutor is. De combinatie van deze twee vakken vindt ze erg mooi, omdat hier de nadruk op twee erg verschillende, maar essentiële aspecten van de B&O ligt: analytisch redeneren en het doen van hoogwaardig onderzoek.

Carina geeft met ontzettend veel plezier en toewijding les. “Studenten in verschillende studiefasen – maar ook lichtingen – verschillen erg van elkaar. Ze hebben andere behoeften, kennisniveaus en (studie-)achtergronden. Daarnaast zijn groepsdynamieken en verwachtingen ook vaak anders. Ik zie het als een uitdaging mijn onderwijs (-methoden) iedere keer zo goed mogelijk hierop af te stemmen.” Hiervoor is het contact en de dialoog met studenten essentieel. Ook buiten de lesuren kunnen studenten altijd op Carina afstappen en tijdens de bijeenkomsten heerst een sfeer die iedereen uitnodigt niet alleen te participeren, maar ook kritische en verhelderende vragen te stellen. Een portie humor, een beetje zelfspot en een goed georganiseerde chaos helpen hierbij. “Studenten leren veel van elkaar en vooral door het zelf te doen en eigenaarschap te nemen over hun leerprocessen”, licht Carina verder toe. Zij verwacht daarom van studenten dat ze zich goed voorbereiden op de bijeenkomsten, want pas dan kun je de diepte ingaan en wordt het echt interessant en leuk. Voor zichzelf vindt ze het belangrijk studenten iedere keer opnieuw te motiveren actief deelnemen en (zelf-) kritisch te blijven. Hiervoor gebruikt ze niet alleen actualiteiten uit de praktijk, maar laat ze haar studenten ook regelmatig haar eigen onderzoek onder de loep nemen.

 

Martijn van der Meulen

Martijn werkt inmiddels al meer dan 15 jaar op de USBO en is de opleidingscoördinator Major van de Bachelor B&O. Maar de meesten van jullie zullen hem kennen als eerstejaarsdocent van Leergroep 3, als tutor, als coördinator van de vakken Bestuurskunde en BOP, als docent bij Organisatiewetenschappen en als honourscoördinator van de B&O Academie.

De afgelopen jaren heeft hij veel aan onderwijsvernieuwing gedaan, met het opzetten van een heel nieuw honoursprogramma, waarmee B&O-studenten het UU-honourscertificaat kunnen aanvragen bij hun afstuderen. Veel nieuwe activiteiten zijn door hem binnen de B&O Academie geïntroduceerd, zoals USBook, Scriptie Plus, Toezicht in de Open Samenleving, UUMUN, en de voor Periklessers goed bekende vakmodules en de PAG. Ook heeft hij veel energie gestoken in het organiseren van twee hele mooie RP’s: In Paramaribo is de kracht van de Surinaamse samenleving onderzocht en in Singapore verschillende projecten over stedelijke duurzaamheid. Enthousiast is Martijn in al zijn onderwijs en pusht studenten verdiepend begrip van theorie en casuïstiek te ontwikkelend door voortdurende de waarom-vraag aan de orde te stellen. Daarnaast helpt hij studenten hun ambities in het uitdagend onderwijs, de maatschappelijke impact van hun scriptieonderzoek en hun zelfgekozen  honoursprofilering gedegen en vernieuwend te ontwikkelen.

In Utrecht heeft hij een promotieonderzoek verricht naar nieuwe vormen van professionaliteit en professionalisering in de publieke sector. Hij heeft een vergelijkende analyse gemaakt van de professionalisering van zorgbestuurders en politieleiders en de verschillen in het vak en het vakontwikkelingsproces van deze publieke managers verklaard vanuit een socio-politiek perspectief, dat hij in zijn boek, ‘Achter de Schermen’ (2009), de strijd om professionaliteit heeft genoemd.

Tussen alle drukke onderwijsactiviteiten door verricht hij ook onderzoek en advieswerk. Hij  was als onderzoeker betrokken bij de commissie Sorgdrager, die geadviseerd heeft over de dopingcultuur en de antidopingaanpak binnen het wielrennen. Verschillende studies heeft hij verricht naar agressie en geweld tegen publieke functionarissen, de bestuurlijke (re)actie om ermee om te gaan, implementatiestrategie van OCW, leiderschapsontwikkeling van politiechefs, en naar de opbrengst van honoursonderwijs. Het integreren van advies- en onderzoekservaringen in zijn onderwijs beschouwt hij als een nuttige exercitie.

Martijn is een allround B&O docent en omdat hij nooit helemaal tevreden is, is hij altijd in de weer het onderwijs en de organisatie ervan te verbeteren. Komend jaar, met zijn nieuwe projecten over de versterking van het tutoraat, de vernieuwing van het vaardigheden onderwijs, en de doorwerking van honours naar regulieronderwijs, zullen jullie nog veel van zijn werk gaan merken.

 

 

X