Docent van het Jaar

Docent van het jaar

Ieder jaar wordt door studievereniging Perikles een verkiezing uitgeschreven voor USBO Docent van het Jaar. Dit jaar zijn er drie docenten genomineerd die kans maken op de titel; Sjors Overman, Leonie Heres en Marij Swinkels! De winnaar wordt door Perikles zelfs voorgedragen voor de universiteitsbrede Docent van het Jaar verkiezing! Wie is volgens jou de Docent van het Jaar? En waarom? Stem via de onderstaande poll. Toelichting bij de genomineerden staat onder de poll.

Sjors Overman

De meeste USBO-studenten kennen Sjors Overman als docent statistiek in Bachelor 1. Ieder jaar is hij weer trots als hij te horen krijgt van sommige studenten: ‘Ik had niet gedacht dat ik statistiek ooit leuk zou kunnen vinden, maar dat is toch gelukt.’ Sjors vindt het belangrijk dat studenten kwalitatief hoogwaardig B&O-onderzoek leren doen. Hij vindt het daarom een uitdaging om juist de moeilijke onderwerpen zoals methoden en statistiek met studenten samen aan te pakken. Wel blijft de verbinding met B&O voor hem essentieel. Daarom begeleidt Sjors ook in de master scripties en tutorials over governance en verantwoording in de kunst- en cultuursector. Dat onderwerp vormt ook de kern van zijn eigen wetenschappelijk onderzoek.
Sinds 2016 is Sjors docent bij de opleiding. Hij heeft zelf ook de master B&O gevolgd en voelt zich daarom sterk verbonden bij de USBO-community. ‘De gemeenschap is een essentieel onderdeel van deze opleiding. Studenten leren vooral van elkaar, en daarom vind ik het zo belangrijk dat de studenten gemotiveerd zijn om elkaar verder te helpen en te excelleren in hun studieloopbaan’, licht hij toe. Hij vindt het daarom ook belangrijk dat iedere student zich goed voorbereidt voor de bijeenkomsten, want pas als je je verdiept in de materie wordt het interessant.

Leonie Heres

Leonie is twee jaar geleden begonnen als universitair docent aan de USBO. Ze is actief in zowel het bachelor als (executive) master onderwijs, maar vooral in het tweede bachelorjaar kom je haar momenteel veel tegen omdat ze daar maar liefst drie cursussen verzorgt en/of coördineert (O&O, BRM en KO) en bovendien ook nog tutor is.
Leonie geeft met ontzettend veel plezier en gedrevenheid les. En hoewel ze best streng kan zijn als dat nodig is en je bij haar maar beter niet te laat kunt komen, houdt ze ook wel van een beetje humor tussen de bedrijven door. Voor studenten legt ze de lat hoog: ze geeft bijvoorbeeld uitgebreid feedback op schriftelijke opdrachten en probeert studenten daarmee steeds weer uit te dagen om hun werk naar een (nog) hoger niveau te tillen. Omgekeerd verwacht ze dat studenten ook voor haar de lat hoog leggen. Tijdens de cursus vraagt ze daarom nadrukkelijk naar constructieve kritiek en suggesties op het onderwijs, zodat er tussentijds misschien nog aanpassingen kunnen
worden gedaan of ze met de studenten in gesprek kan gaan over waarom bepaalde keuzes in het onderwijs zijn gemaakt.

Via haar eigen cursussen maar ook als lid van de opleidingscommissie is Leonie continu bezig met het verder verbeteren van het onderwijs aan de USBO. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar hoe studenten
geprikkeld kunnen worden om zelf meer eigenaarschap te nemen over hun leerproces en hoe ze interactief betrokken kunnen worden tijdens de les. Ze houdt ervan om verschillende activerende werkvormen te gebruiken en probeert daar ook creatief in te zijn. Maar Leonie is niet alleen kritisch op de inhoud en de didactiek van haar onderwijs.
Ook hoe de cursus georganiseerd is, doet ertoe: een studiehandleiding, Blackboard, de uitleg over van opdrachten —het moet gewoon kloppen en op orde zijn en als dat niet zo is, mogen studenten haar daar altijd op aanspreken.

Boeiend vindt ze het ook om de mogelijkheden _en _de beperkingen van IT in het onderwijs te verkennen, en daarom experimenteert ze er geregeld mee. Voor de cursus Organisaties en Organiseren nam ze
bijvoorbeeld kennisclips op om de taaie stof wat toegankelijker te maken. En door met Scalable Learning vragen toe te voegen aan de kennisclips kon ze een ‘flipped classroom’ creëren waarin niet de slides van de docent maar de vragen van studenten over de stof leidend waren voor de les. Dat leverde vaak interactieve bijeenkomsten op,
maar ook weer nieuwe didactische uitdagingen omdat de vraaggestuurde aanpak niet voor alle studenten even goed past. Haar eigen ervaringen en ongezouten mening over dit soort onderwijsinnovaties, maar ook wat
het oplevert aan reacties en resultaten van studenten, probeert ze vervolgens met zoveel mogelijk andere docenten te delen via haar vlog op de UU Educate-IT website.

 

Marij Swinkels

Marij is geen onbekende op de USBO. In 2007 startte zij haar bachelor, en na een uitwisseling aan de Boğaziçi University in Istanbul en het organiseren van het Research Project naar Zuid-Afrika rondde ze in 2012 haar master Bestuur- en Beleid af. Na met een vriendin door Centraal-Azie te hebben gereisd startte ze in 2013 als freelance onderzoeker en docent, om veel verschillende sectoren en werkzaamheden te proberen. Zo werkte ze in opdracht van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en de Swedish Defence University (FHS) en zette ze samen met een aantal mede-freelancers een werkplek op voor ZZP-ers in Utrecht. Tijdens haar twee jaar als freelancer leerde ze veel over verschillende beleidsterreinen, onderzoeksmethoden en mogelijke werkplekken. Als leermanager bij de NSOB ontdekte ze haar passie voor onderwijs en de wens om zelf les te gaan geven. En zo keerde ze terug naar de USBO! Sinds september 2015 heeft Marij les gegeven in veel verschillende cursussen, waaronder Beleidsvaardigheden en Understanding Political Leadership. Maar het meest bekend is ze van het vak Beleid, Rationaliteit en Macht. Marij vindt dit een hele leuke cursus om te geven, onder andere omdat het een tweedejaars vak is. Ze ziet tweedejaars als eigenwijze en kritische studenten die zichzelf en haar aan het denken weten te zetten, maar ook als studenten die nog vollop in hun studententijd staan en van veel andere dingen weten te genieten! Maar bovenal vindt ze het een mooi vak omdat beleidstheorie en de beleidspraktijk daar zo goed in samen komen, en het de plek is waar studenten voor het eerst kennis maken met de rol van beleidsadviseur, wat leidt tot mooie gesprekken. Naast docent is Marij sinds maart 2016 ook promovenda. Ze schrijft haar proefschrift over de rol van politiek leiders tijdens de Eurocrisis. Over haar promotietraject en werk in de wetenschap blogt en vlogt ze sinds kort op Faces of Science, een initiatief van de KNAW en NEMO kennislink om werken in de wetenschap voor jongeren inzichtelijk en toegankelijk te maken. Ook richtte ze in de zomer van 2016 samen met Hilke Grootelaar en Elena Valbusa het project InclUUsion op. Aan dit project hebben inmiddels al ruim 250 studenten die naar Nederland zijn gevlucht meegedaan in meer dan 200 cursussen van de UU. Ook hebben een heleboel van jullie medestudenten (al meer dan 130) zich opgegeven als buddy en een nieuwe student begeleid bij het studeren aan de UU! Geïnteresseerd in Marij’s uitgebreide motivatie en visie op onderwijs? Klik dan hier!

 

Top
X