Comité van aanbeveling

mr. Jan van Zanen

 • Burgemeester van Utrecht
 • Voorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Ex-partijvoorzitter VVD
 • Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid

Prof. Dr. M.A.P. (Mark) Bovens

 • Medeoprichter departement Bestuurs – en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht
 • Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Utrecht
 • Lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Prof. Dr. H.R.B.M. (Henk) Kummeling

 • Rector Magnificus Universiteit Utrecht
 • Lid VSNU Rectorencollege (onbezoldigd)
 • Lid VSNU Stuurgroep Onderwijs, Onderzoek & Valorisatie (onbezoldigd)
 • Lid Rectors Assembly LERU (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Museum Sonneborgh (onbezoldigd)
 • Lid Curatorium Prince Claus Chair (onbezoldigd)
 • Lid bestuur van Netherlands Energy Research Alliance (NERA) (onbezoldigd)
 • Lid programmacommissie Hoger Onderwijs Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (onbezoldigd)
 • Voormalig decaan faculteit REBO (Recht, Economie en Bestuur & Organisatie) Universiteit Utrecht
 • Hoogleraar staatsrecht en vergelijkend staatsrecht Universiteit Utrecht
 • Voormalig voorzitter Kiesraad

Prof. dr. G.J. van der Zwaan

 • Voormalig Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht
 • Lid Curatorium Prince Claus Chair
 • Bestuurslid Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh
 • Lid Platformbestuur ICT en Onderwijs SURF

Prof. Dr. M. (Mirko) Noordegraaf

 • Vicedecaan faculteit Recht, Economie, Bestuurs- en Organisatiewetenschap
 • Hoogleraar Publiek Management Universiteit Utrecht

Prof. dr. Paul ’t Hart

 • Hoogleraar Public Governance and Management, Collaboration, Innovation and Leadership
 • Lid Commissie Evaluatie Politiewet 2012 (looptijd: 2013-2017)
 • Voorzitter Vereniging voor Bestuurskunde
 • Co-decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
 • Gastdocent Australia New Zealand School of Government
 • Dean at the Netherlands School of Government in The Hague

Mr. Marjan J. Oudeman

 • Voormalig voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht
 • Voormalig Lid bestuur Stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei
 • Voorzitter Raad van Toezicht Ronald McDonald Kinderfonds
 • Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum
 • Lid Raad van Commissarissen Koninklijk Concertgebouw N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Solvay SA, België
 • Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Ten Cate N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen SHV Holdings N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Statoil ASA, Noorwegen