Afstudeerstage Sport & Society

Afstudeerstage Sport & Society

Met jouw Masteronderzoek een bijdrage leveren aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot sport en bewegen én geïnspireerd worden door te werken in interdisciplinair team van onderzoekers en studenten?
Schrijf je dan in voor het Interdisciplinair Master Onderzoek in het onderzoeksprogramma ‘Institutions as bad barrels: criminal undermining of sport clubs’, kortweg ‘criminele ondermijning in sportclubs.

 

Voor wie?
Masterstudenten van:

 • Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (REBO)
 • Departement Economie en Rechtsgeleerdheid (REBO)
 • Departement Sociale Geografie en planologie (GEO)
 • Departement Filosofie en Religiewetenschap/Ethiek Instituut (GW)

 

Wat breng jij in?

 • Jouw eigen masteronderzoek. Je kunt hierbij kiezen om jouw eigen onderzoeksvraag te formuleren die inhoudelijk aansluit bij het onderzoeksprogramma ‘criminele ondermijning in sportclubs’.
  Of je voert in nauw contact met een van de onderzoekers een deel van het bestaande onderzoek van het onderzoeksprogramma ‘criminele ondermijning in sportclubs’ uit.
 • Een actieve bijdrage aan het werken in een interdisciplinair onderzoeksteam ‘criminele ondermijning in sportclubs’.
 • De expertise uit jouw eigen vakgebied en de bereidheid om deze kennis in een interdisciplinair team te delen (naast enthousiasme, commitment etc).
 • Bereidheid om kennis en vaardigheden in het onderzoekteam in te zetten ter ondersteuning van onderzoeksproject.

 

Wat kun je verwachten?

 • Een inspirerend programma voor deelnemende studenten met bijeenkomsten met onderzoekers en studenten uit andere departementen (startbijeenkomst, trainingen en lezingen ter ondersteuning van het onderzoek en het team en een afsluitende conferentie waarbij je jouw onderzoeksresultaten kunt presenteren)
 • Trainingen en lezingen passende bij het onderzoekprogramma die worden gegeven door onderzoekers/experts die bij onderzoeksproject betrokken zijn.
 • Extra (interdisciplinaire) feedback en presentatiemogelijkheden in verschillende fasen van het onderzoek
 • Toegang tot het netwerk en de expertise van betrokken onderzoekers en studenten.

 

Meerwaarde van deelname aan het programma:

 • Over de grenzen eigen vakgebied kijken in de laatste fase van jouw studie.
 • Leren interdisciplinair samenwerken (veelgevraagde professionele vaardigheid voor studenten in hun werkzame leven).
 • ‘Proeven’ aan wetenschappelijk onderzoek binnen het onderzoeksproject ‘criminele ondermijning in sportclubs’.
 • Een bijdrage leveren aan een groter onderzoek met jouw eigen Masteronderzoek.
 • Samen met een team studenten en onderzoekers werken aan het afstudeeronderzoek geeft een teamgevoel (in plaats van in je eentje aan een afstudeeronderzoek werken).
 • Data kunnen gedeeld worden en waardoor meer ‘massa’ gemaakt kan worden met jouw onderzoek.

 

Looptijd:
Januari 2021- juli 2021 [afsluitende conferentie mogelijk in september]

 

Onderzoeksproject: een korte toelichting
Vanuit het focusgebied Sport & Society van de Universiteit Utrecht doet een interdisciplinair onderzoeksteam onderzoek naar criminele ondermijning van sportclubs. Het team bestaat uit bestuurs- en organisatiewetenschappers, sociaal geografen, een ethicus en cultureel antropoloog. We bieden studenten van verschillende disciplines graag de kans om door middel van eigen afstudeeronderzoeken en/of wetenschappelijke stages onderdeel uit te maken van dit onderzoeksproject. Lees hier meer over het onderzoek.

Doel van het onderzoek is om beter te begrijpen waarom amateur sportclubs kwetsbaar zijn voor ondermijning door het inventariseren van onderliggende processen, gebeurtenissen en (ethische) dilemma’s. We zijn benieuwd welke rol factoren als organisatiestructuur, organisatiecultuur en de sociale en geografische context van sportclubs hierbij spelen, en hoe clubs en betrokken actoren de impact van criminele ondermijning ervaren. Dit doen we door op kwalitatieve wijze de diepte in te gaan bij een aantal clubs die te maken hebben gehad met ondermijning. Uiteindelijk hopen we bij te dragen aan het vergroten van de weerbaarheid van sportclubs voor criminele ondermijning, door input te ontwikkelen voor interventies en een gesprek op gang te brengen over het omgaan met criminele ondermijning en integriteitsvraagstukken in de sport.

 

Eindproduct:
Eigen thesis en/of (indien goedgekeurd) een documentaire/podcast, artikel etc (conform afstudeer eisen departement)

 

Vragen?
Je kunt vragen over de inhoud van het onderzoek stellen aan:
Ineke Deelen (j.c.c.deelen@uu.nl)

Je kunt vragen over het Programma Interdisciplinair Master Onderzoek stellen aan:
Marianne Dortants (m.dortants@uu.nl)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X