Commissies, werkgroepen en raden

Werkgroepen

Perikles Adviesgroep

In het verenigingsjaar 2014|2015 is Perikles gestart met een pilot van de Perikles Adviesgroep (PAG). De Perikles Adviesgroep is een werkgroep bestaande uit telkens zes studenten die samen gedurende tien weken werken aan een adviesopdracht van een professionele organisatie. In deze tien weken krijgen zij ondersteuning van docenten van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap, een professionele consultant en een panel van alumni, allen werkzaam in de adviessector.
Het idee achter het concept is om studenten een authentieke (leer)ervaring te bieden binnen de advieskunde. Daarnaast kunnen zij, als student van de beste opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap van Nederland, bruikbare adviezen geven aan (maatschappelijke) organisaties.
Afgelopen jaar heeft de Perikles Adviesgroep haar eerste advies gegeven aan Stichting Move, een maatschappelijke organisatie gericht op het creëren van verbinding tussen studenten en kinderen uit aandachtswijken. De Perikles Adviesgroep onderzocht in hoeverre er binnen de projecten van Stichting Move verbinding plaatsvond tussen studenten en kinderen. Afgelopen jaar heeft de Perikles Adviesgroep heeft dit jaar onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van jongeren bij de democratie van de Provincie Utrecht. Het tweede onderzoekstraject van de Perikles Adviesgroep was een onderzoek naar de Giro d’Italia Gelderland!

Modulewerkgroepen

Sinds 2013 biedt Perikles aan eerste- en tweedejaars modules aan. Een module is een collegereeks waarin verdiepend of verbredend wordt ingegaan op een bepaald facet van de desbetreffende cursus. Modules worden georganiseerd in nauw contact met USBO door studenten van meerdere jaarlagen; zij weten immers het beste wat ze nog extra zouden willen leren of wat uitdagend kan zijn bij een bepaald vak. Voor de bijeenkomsten benaderen we sprekers vanuit alle hoeken. Dit kunnen docenten zijn van binnen en buiten USBO, maar ook professionals uit het bedrijfsleven. Zo bieden we studenten net dat beetje extra inhoud aan gedurende hun bacheloropleiding. Wanneer een student een module heeft doorlopen of georganiseerd krijgt hij/zij een certificaat. De modulewerkgroepen bestaan meestal uit vier studenten, waarvoor twee uit het leerjaar waarvoor de module wordt georganiseerd en twee uit hogere jaren.

Stichting MOVE werkgroepen

Move organiseert projecten waarin studenten en kinderen uit aandachtswijken elkaar en elkaars leefwereld leren kennen en de kans krijgen hun talenten verder te ontwikkelen. Samen krijgen zij het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid over het bedenken en uitvoeren van een kortlopend project.
Tijdens een Move project nemen de studenten een kijkje in het leven van de kinderen en andersom. Ze brainstormen samen over vragen als ‘Wat kan de wijk leuker maken?’, en ‘Hoe kunnen wij samen de wijk leuker maken?’ Dit resulteert in een concreet project. Voorbeelden hiervan zijn muurtekeningen, het plaatsen van bankjes, een duistere hangplek pimpen of een wijkfeest organiseren. The sky is the limit!
Dit jaar zijn er bij Perikles 2 werkgroepen actief bij Stichting Move.

Top