Perikles Adviesgroep

De Perikles Adviesgroep (PAG) is verbonden aan studievereniging Perikles en gelieerd aan de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Het doel van de Perikles Adviesgroep is om enerzijds studenten kennis te laten maken met het adviesvak en het bedrijfsleven, anderzijds om organisaties te adviseren over complexe problemen. Onze studenten leveren organisaties nieuwe perspectieven.

Wat is de Perikles Adviesgroep?
De Perikles Adviesgroep is een werkgroep bestaande uit vier tot zes studenten die samen gedurende tien weken werken aan een adviesopdracht van een organisatie. In deze tien weken krijgen zij ondersteuning van docenten van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap, een professionele consultant en een panel van alumni, allen werkzaam in de adviessector.

Het idee achter het concept is om studenten een authentieke (leer)ervaring te bieden binnen de advieskunde. Daarnaast kunnen zij, als student van de beste opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap van Nederland, bruikbare adviezen geven aan (maatschappelijke) organisaties.

Interesse, neem contact op!
Heeft u interesse in het concept, neem dan vrijblijvend contact op. In verenigingsjaar 2016-2017 is Jelmer Joustra vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de Perikles Adviesgroep. U kunt contact opnemen door te mailen naar extern@svperikles.nl of door tijdens kantooruren te bellen naar 030 253 92 69.

Projecten

Top