Docent van het Jaar

Docent van het jaar

Ieder jaar wordt door studievereniging Perikles een verkiezing uitgeschreven voor USBO Docent van het Jaar. Dit jaar zijn er drie docenten genomineerd die kans maken op de titel; Stephan Grimmelikhuijsen,
Tom Overmans en Margo Trappenburg! De winnaar wordt door Perikles zelfs voorgedragen voor de universiteit brede Docent van het Jaar verkiezing! Wie is volgens jou de Docent van het Jaar? En waarom? Stem via de onderstaande poll. Toelichting bij de genomineerden staat onder de poll.

Margo Trappenburg

Margo Trappenburg is sinds 2000 verbonden aan de USBO als universitair hoofddocent. De laatste jaren geeft ze vooral les in bachelor 3 (leerkring Governance, democratie en verantwoording), in de master (normatieve beleidsanalyse; core themes I) en in het executive master onderwijs. Daarnaast zit ze in de examencommissie en de toetscommissie. Rode draad in haar onderwijs is het belang van goed schrijven. Veel studenten zijn heel goed in het houden van mondelinge presentaties. Met schriftelijk werk hebben ze meer moeite. Ze vinden het lastig om de resultaten van hun onderzoek in de bachelor of de master om te bouwen tot een leesbaar verhaal. Ze vinden het soms ook moeilijk om een normatieve bijdrage te leveren aan lopende maatschappelijke of politieke discussies. Margo vindt dat jammer, want goed onderzoek verdient het om goed te worden opgeschreven. En veel studenten hebben interessante meningen die gelezen moeten worden. Vandaar dat er bij Margo in de les altijd heel veel moet worden geschreven: oefenworkshops, spellingtests, schrijfopdrachten en columnwedstrijden.

Daarnaast vindt ze het belangrijk dat studenten kritisch staan ten opzichte van beleidswijzigingen en politieke keuzes. Bestuurskundigen moeten niet altijd constructief meedenken.  Ze moeten weten hoe beleidskeuzen uitwerken voor burgers en professionals en als dat negatief is moeten bestuurskundigen hun bazen durven tegenspreken. Margo schreef zelf jarenlang columns voor de NRC en is altijd heel trots als een van haar studenten een kritisch stuk voor de krant of de DUB schrijft.

Stephan Grimmelikhuijsen

Stephan is universitair docent en al jaren vaste kracht in het B&O onderwijs. Hoewel hij momenteel wat minder les geeft omdat hij bezig is met een groot onderzoek naar vertrouwen van burgers in de rechtspraak, ben ik in het verleden in vrijwel alle onderdelen van het B&O-curriculum betrokken geweest: alle bachelorjaren, de (research)master en ook – wat minder zichtbaar voor B&O-studenten – de minor.

Stephan houdt van het verbinden van disciplines in zijn onderzoek en onderwijs. In zijn begeleiding en onderwijs probeert hij studenten uit te dagen om net als hijzelf de grenzen van gewone bestuurskunde op te zoeken door gebruik te maken van “gekke” theorieën en onderzoeksmethoden.

Zo heeft Stephan inmiddels de nodige studenten begeleid die in hun scriptie experimenten hebben gebruikt als onderzoeksmethode. Op deze manier hebben studenten antwoord gekregen op interessante vragen: Krijgen burgers meer vertrouwen in de rechtspraak als ze een tv-serie over rechters kijken? En krijgen patiënten meer vertrouwen in hun arts als ze weten hoe goed hij of zij presteert?

Nog zo’n “gekke” steundiscipline is staats- en bestuursrecht. Voor vele studenten niet het favoriete vak, maar Stephan geniet ervan om de complexe structuren van het recht op een eenvoudige manier aan B&O-studenten uit te leggen. Dat vindt hij eerzaam werk. De worsteling die studenten in dit vak doormaken past eigenlijk wel bij zijn motto als docent. Deze komt in het kort neer op luctor et emergo. Stephan gelooft er sterk in dat je het meeste leert door eerst zelf aan de slag te gaan, in de war te raken en vervolgens op te krabbelen. Als docent is hij er om dit – soms moeilijke – proces te sturen door gerichte feedback te geven en duidelijke eisen te stellen aan studenten.

Tom Overmans

In 2014 heeft Tom Overmans een succesvolle carrière als consultant ingewisseld voor een positie als universitair docent bij USBO. Hij is betrokken bij het bachelor- en masteronderwijs, vaak in financieel-economische cursussen. Zijn inspiratie als docent haalt Tom echter niet uit de inhoud van zijn vakken. Hij zegt: “Ik wil studenten bewuster maken van de studietijd als cruciaal moment in hun leven. Een vacuüm met aan de ene kant alles wat ze van huis uit, van familie en vrienden hebben meegekregen, en aan de andere verwachtingen van toekomstige relaties en werkgevers. Ik zie de studietijd als een uniek moment waarin studenten kunnen ontdekken wat ze zelf belangrijk vinden.”

Tom beschouwt het dan ook als zijn taak om studenten te onthaasten, hen uit te dagen om op verschillende manieren naar de wereld te kijken, op onderzoek uit te gaan, zelf na te denken over wat ze willen en hoe ze dat kunnen nastreven. Om studenten te enthousiasmeren nodigt hij boeiende gastsprekers uit, gaat hij met studenten op werkbezoek, of helpt hij hen actief bij het vinden van mooie stageplekken. Maar voor wat hoort wat. Tom heeft een hekel aan laatkomers, praatjesmakers en laptops en tassen op tafel want die belemmeren een goed gesprek en gezamenlijke leerproces. Tom is streng doch rechtvaardig en heeft een gezonde dosis humor. Work hard, play hard!

Top